Clicks33
lt.news

„Naujoji vizija“ - Benediktas XVI-asis nuvertina Kristų ir Bažnyčią

Dialogas tarp žydų ir krikščionių „niekada“ nepaskatins susivienyti arba nebus „paliktas Dievo sprendimui laiko pabaigoje“, - neseniai Italų teologo Elio Guerriero paviešintame laiške (2018-ųjų rugpjūtis) rašė buvęs Popiežius Benediktas XVI-asis.

Laiškas buvo skirtas Vienos rabinui Arie Folgeriui. Šį Benediktas parašė pačiame akademinių prieštarų įkarštyje su Folgeriu.

Benediktas neišpažįsta Kristaus kaip Dievo, vietoje to, jis pradeda nuo Mozės, kurį vadina „lemiama vilties forma“, nes pranašas su Dievu kalbėjo akis į akį, kaip su draugu.

Popiežius palygina Kristų su Moze ir nurodo, jog Dievo sūnus „mums krikščioniams pasirodo“ kaip „centrinė vilties figūra“, o šią mintį paaiškina, jog Kristus yra „itin artimas Dievui“.

Savo keistas teorijas Benediktas vadina „naująja vizija“ ir iš jų padaro išvada, jog dabartinis Bažnyčios laikas daugiau nebėra apie neabejotiną pasaulio nuodėmių išpirkimą, bet rūpinasi tik „mumis krikščioniais“ - priešingai nei žydais - kurie yra „keturiasdešimties metų dykumoje“ Izraelio krikščionys (tarsi Bažnyčia nebuvo ir Izraelis).

Benediktas pripažįsta sionizmą - prieštaringąjį pasaulietinių žydų nacionalizmo judėjimą. Buvęs popas Izraelį vadina šalimi, kuri turi visiškai teisėtus „religinius pamatus“ ir net teigia, jog šios šalies formavimosi (pagal ateistus) periodu galime atpažinti „mįslingą Dievo ištikimybės Izraeliui būdą“ - tezė, kuriai prieštarauja didžiulė religingų žydų dalis.

#newsIhplynbhbu