Clicks427
ŚW.FILOMENA
1

Czym się stanie kobieta bez Najświętszej Maryi Panny?

Znając potężny wpływ i błogosławione pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny, każdy odgadnie, jaka będzie odpowiedź na powyższe pytanie. Z ustaniem kultu Maryi, upadłaby cnota, moralność, kobieta popadłaby z powrotem w dawny hańbiący stan. Widzimy więc, że kult Maryi tchnie nie tylko czarem poezji, ale odświeża duszę, jest prawdziwym źródłem siły.

Im więcej nasz moralnie podupadły świat staje się podobny do świata pogańskiego, z tym większą nadzieją i ufnością powinniśmy się uciekać do Najświętszej Panny, która może nam dopomóc do lepszego, czystszego, szczęśliwszego życia.

Wiecie, jakie są największe braki dzisiejszego świata? Mało jest kobiet, podobnych cnotami do Matki Bożej, które mógłby anioł pozdrowić! Kiedy spotykacie na ulicy kobiety wymalowane, niepodobne do ludzi, które trudno nazwać kobietami, raczej chłopczycami, które dla chwilowej mody gotowe poświęcić szczęście własne i cześć rodziny, kobiety na wskroś puste — czy nie przyjdzie wam na myśl, dokąd zajdzie kobieta bez Najświętszej Panny?

Każdy poważnie myślący woła ze zgrozą: Żyjemy w strasznych czasach! Nie ma uczciwości, brak moralności i czystości! Przykro słuchać, jak ohydnie wyrażają się o kobietach, o matkach, o dzieciach - książki, sztuki teatralne, życie towarzyskie! Dancingi… konkursy piękności… stroje… plaże, próbne małżeństwa, ulica… Wszędzie zgnilizna, rozkład, śmierć!…

Kto nam może pomóc? Kto pomoże? Im człowiek lepiej poznaje przepaść życia, tym więcej przekonuje się o potrzebie siły moralnej, którą może mu dać jedynie Najświętsza Panna.

Pewien starszy robotnik powiedział: W naszych okolicach jedyna uczciwa kobieta, to Najświętsza Panna. Smutna jest taka opinia! „Uczciwa kobieta!” Czy można wyobrazić sobie życie ludzkie bez uczciwych kobiet? W społeczeństwie, któremu brakuje uczciwych, szanujących się kobiet, bierze górę zwierzęcość, rozpusta, łajdactwo.

„Uczciwa kobieta!" Na uczciwości kobiet opiera się życie społeczeństw! Mężczyźnie podoba się kobieta — to rzecz naturalna, ale szuka w kobiecie czegoś więcej niż zalet naturalnych — szuka w niej cnót Najświętszej Panny, czyli kobiet o kulturze duchowej. Ta kultura bowiem chroni naturę; gdzie kultura upadła, gdzie kobieta zatraca subtelność, uczciwość, czystość, tam mężczyzna zatraca idealny pogląd na kobietę, a społeczeństwo ginie. Tak zginęły narody starożytne. Ludzkość dzięki ideałom Najświętszej Panny potrafiła znowu wypłynąć.

Prawdziwą radość daje nam kult Maryi! Jemu zawdzięczamy, że — chwała Bogu — nie brak kobiet, które całą duszą chcą się upodobnić do Najświętszej Panny; że są matki, które sumiennie wypełniają rodzicielskie obowiązki, nie unikają dzieci i starają się je dobrze wychować.

Każdy przyzna, jak doniosłe znaczenie ma kult Maryi Panny dla życia i kultury ludzkiej. „Kultura" znaczy: „opanowanie sił natury". Wobec tego cześć Niepokalanej Dziewicy ma większe znaczenie, niż wszystkie zdobycze techniki: kult Maryi dopomaga nam bowiem ujarzmić własne namiętności i toruje drogę do lepszego, szlachetniejszego życia.

Tym goręcej prośmy Maryję o Jej skuteczną opiekę, im więcej opanowuje nas zgnilizna moralna, im bardziej czujemy się osamotnieni wśród zepsucia.

Najświętsza Panno Maryjo, módl się za nami!

Pisownia uwspółcześniona
Bp dr Tihamér Tóth: Czym się stanie kobieta bez Najświętszej Panny?
Wierzę w Jezusa Chrystusa, Kraków 1934, s. 247-249.

za: www.pch24.pl/czym-sie-stanie…


______________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

ZEBRANE I POLECANE ORĘDZIA - DLA NASZEJ ŚWIĘTOŚCI