Jazyk
Zobrazení
360
Stylita 10 1

Boží slovo na den 5.12. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš prošel kolem Galilejského moře, vystoupil na horu a posadil se tam. Tu k němu přišly velké zástupy. Měly s sebou chromé, slepé, zmrzačené, němé a mnoho jiných; položily mu je k nohám a on je uzdravil. Když lidé viděli, že němí mluví, zmrzačení že jsou zdrávi, chromí že chodí a slepí vidí, žasli a velebili Boha Izraele. Ježíš si pak zavolal své učedníky a řekl: "Je mi líto zástupu, protože už tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. A nechci je nechat odejít hladové, aby je cestou neopustily síly." Učedníci mu řekli: "Kde bychom tady v neobydleném kraji sehnali tolik chleba, abychom mohli dát dosyta najíst tak velkému zástupu?" Ježíš se zeptal: "Kolik máte chlebů?" Odpověděli: "Sedm a několik malých ryb." Rozkázal, aby se lid posadil na zem, vzal těch sedm chlebů a ty ryby, vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci lidem. Všichni se dosyta najedli a sesbíralo se ještě plných sedm košíků zbylých kousků (chleba).
Mt 15,29-37
apredsasatoci
arcibiskup marcel lefebvre -Ani heretičtí ani schizmatičtí

Prohlášení z 21. listopadu 1974, které vyvolalo jednání o kterém jsem hovořil, končí slovy: „Když takto jednáme..., jsme rozhodnuti zůstat věrni římsko katolické Církvi, jakož i všem nástupcům Petrovým a být věrnými uchovateli tajemství našeho Pána Ježíše Krista." L Osservatore Romano při zveřejnění textu naší deklarace tuto pasáž vypus… Více
apredsasatoci
Prosme proto svatého Mikuláše, aby zachránil náš národ nejenom před ekonomickým a morálním zničením, ale také aby nám vyprosil ten největší dar – živou spasitelnou víru, bez které nikdo nebude spasen. To je to nejdůležitější. Prosme dnes Boha o tento zázrak.

vieru!!! nie skutky!!!
henta
sulnadzlato tak ses ode mne odloučla jako řkc od Krista Ježíše

Soli sranda s tebou bylo ti to třeba
odloučit se od hentičky?Fčil budeš bez
roboty stejně jako miňo a ostaní papeženci.
Nastal totální rozpad vatikánu a papežství

Františkovo, kdo vás bude živit.
P.s. uvažuj a ještě to zvrať, byla jsi můj
nejmilejší nick

sedes - vaca… Více
apredsasatoci
@sulnadzlato suhlasim! ja ta urcite sudit nebudem!
sulnadzlato
Tobě nic vysvětlovat nebude,apreceseotočí. Ty už víš,ze se dereš mezi kozly.
apredsasatoci
@miňocraft na Bozom sude ti to Jezis osobne vyvsetli, neboj!
miňocraft
Pápež František ponúka Božie milosrdenstvo.Ale mnohí mu podsúvajú niečo iné.To sa stalo aj Ježišovi.
henta
Bergoglio 29. 11. 2018 od sv. Marty hřímá: „Po Svatém městě budou šlapat pohané, bude potrestáno Pánem, protože otevřelo brány svého srdce pohanům... změnilo se v obydlí démonů, v brloh kdejakého nečistého ducha.“ Nevidí si snad Bergoglio na nos a neví, že se tento výrok vztahuje na něho a na odpadlý Vatikán? Vždyť Bergoglio jako hlavní vrátný otvírá dveře pohanům.....
Advent 2018, církev nemá … Více
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
www.liturgie.cz/…/streda-po-1-ned…

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této hoře tučné hody, hody s výborným vínem; budou to šťavnatá jídla a vybraná vína. Na této hoře sejme závoj, který halil všechny lidi, přikrývku, která kryla všechny národy. Zničí smrt navždy, Pán, Hospodin, setře slzy z každé tváře. Odejme hanbu … Více