Clicks1.8K

Kontroverzné vyjadrenie Mons.Zvolenského ku inaugurácii Zuzany Čaputovej

Vážený Mons.Stanislav Zvolenský

Každému arcibiskupovi, ktorý oficiálne uvádza vládcu ľudu (do úradu vlády), patrí vďaka a pochvala, že tak napĺňa svoje poslanie v Cirkvi a v štáte. Táto vďačnosť by mala patriť aj Vám, avšak za podmienky, že do úradu vlády schválite a uvediete tú osobu, ktorá bola predtým riadne schválená pápežom a v prípade Zuzany Čaputovej aj kompetentnými osobami.

Totižto z histórie ľudstva a Cirkvi vieme, že keď miestni predstavitelia Cirkvi uvádzali do úradu vlády osoby a to bez schválenia pápeža a riadného civilného poriadku, potom sa to obrátilo proti nim, Cirkvi a napokon aj proti občanom daného kraľovstva, či štátu.

Ako najvyšší sudca v Cirkvi viete, že kauza Zuzany Čaputovej s ohľadom na právoplatnosť volieb nebola riadne Ústavným Súdom prešetrená a aj napriek tomu ste ju oficiálne uviedli do Úradu prezidentky svojimi slovami: "Občania Slovenskej republiky vám prejavili svoju dôveru a slobodne rozhodli, že teraz preberáte najvyšší občiansky úrad v našej vlasti." www.tkkbs.sk/view.php

Ako ste mohli s istotou povedať, že občania jej prejavili dôveru, keď existuje vážne podozrenie, že väčšinu hlasov od občanov ani nezískala, ale že išlo o volebný podvod ?!

Namiesto toho, aby ste ako znalec zákonov, vyžadovali naplniť zákon štátu a morálky o správnom posúdení hlasov voličov, tak ste obišli zákon a podieľate sa tým jednak na porušovaní civilných, ale zároveň aj morálnych zákonov Cirkvi.

Veď vy by ste mali byť garantom právoplatnosti uvádzania "hlavy štátu" do úradu vlády. Teraz však ľudia budú spochybňovať nie len právoplatnosť inaugurácie, ale aj vašu autoritu pre rozporuplné konanie.

Ďalej vo svojom príhovore poukazujete na príklad zo života kráľa Šalamúna ako mu Boh požehnal pre jeho správnu voľbu (dar múdrosti) a to je dobré, ale na druhej strane tak trochu paradoxom, pretože práve kráľ Šalamún je typickým príkladom toho ako vládca ľudu stráca požehnanie Boha, keď "cudzoloží s cudzími bohmi" a ešte lepším príkladom je kráľ Dávid, ktorému bolo vytýkané, že scudzoložil so ženou, ktorá nebola jeho právoplatnou manželkou.

Lenže to nie je všetko: 24.6. si pripomenieme narodenie Jána Krstiteľa, o ktorom vieme, že napomínal kráľa Herodesa, ako nežije v právoplatnom manželstve, ale cudzoloží dokonca so ženou jeho brata.

Vážený Mons.Zvolenský

Keby ste do úradu vlády zvolili právoplatného nástupcu kráľovského rodu, tak by ste sa nedostali do tejto nepríjemnej situácii, kedy nie lenže uvádzate neschopných vládcov, ale dokonca ich nedokážete ani napomínať ako prorok Nátan a sv.Ján Krstiteľ.

Požehnanie a prekliatie

Teokraticky zriadený štát má požehnanie od Boha tým ako vládca ľudu má schválenie predovšetkým od Boha a následne aj od ľudí, keď tento vládca napľňa Božie, cirkevné a civilné zákony. Avšak prekliatie národa začína práve tam, kde niet schválenia od Boha a pokračuje tým, ako vládca ľudu nedodržiava Božie, cirkevné a ani civilné zákony.

Všetko más voj čas (Kaz 3,1) ... je čas na pokánie a je čas na obrátenie.

Väčšina ľudí sa o vládcu ľudu zaujíma len počas volieb a potom už rezignujú až do ďalších volieb. Avšak čas na obrátenie a pokánie je tu stále. Kráľovský rod poznáte a viete, že žena nemá povolanie od Boha, aby vládla nie len mužovi (ako hovorí Písmo) ale ani celému národu.

Kráľovná Neba i Zeme (Panna Mária) vždy vládne spolu s Ježišom Kristom a preto žiadna žena sa nemôže odvolávať na vládu Panny Márie, keď nemá po svojom boku kráľa (vládcu ľudu). Je naivné si myslieť, že voľba ženy do úradu vlády je lepším riešením, len pre krehkosť jej osoby, či pohlavia.

Práve naopak, zo Svätého Písma vieme, že na skazu stvorenia si diabol použil práve ženu, aby tak hriech vstúpil do sveta a napokon aj ďalších pádov Božieho ľudu, kedy pre zasahovanie žien do konečných rozhodnutí mali za následok zničenie národa.

Poznáte život Zuzany Čaputovej ako neviedla Boha-bojný život a keď sa dozvedela o volebnom víťazstve, tak sa napokon rozviedla. Teraz žije v partnerskom vzťahu bez náležitých Sviatostí a napriek tomu ste ju uviedli do úradu prezidentky?!

Nemuseli ste vykonať inauguráciu – mohli ste ju odmietnuť – ale keď už ste sa tak rozhodli, môžete to napraviť svojou snahou o nového vládcu ľudu. Predčasné voľby alebo jednoducho nová a právoplatná inaugurácia nie je ničím novým, čo by sa nedalo uskutočniť.

Nech Vám v tom Boh pomáha, rozhodnúť sa pre požehnanie
Caesar and one more user like this.
Caesar likes this.
KAHLENBERG likes this.
V Bratislavskej arcidiecéze museli termín kňazských vysviacok posunúť kvôli inaugurácii prezidentky Zuzany Čaputovej.
svetkrestanstva.postoj.sk/44439/najviac-novokna…
*KAUZA: ” MONS.STANISLAV ZVOLENSKÝ “
hriechyokultizmus.wordpress.com/…/kauza-mons-stan…