Clicks18
vi.news

Linh mục Giáo xứ Lady Gaga Cuối cùng cũng đã bị loại bỏ

Cha John Duffell, 75 tuổi, linh mục giáo xứ của Giáo xứ Thánh tích New York, đã bị đình chỉ vô thời hạn vào ngày 1 tháng 7 vì hành vi sai trái tình dục [đồng tính] với một người trưởng thành.

Tại một hội nghị năm 2011 tại Đại học Jesuit Fordham, Duffell đã bảo một người tham gia nói dối với chính quyền Giáo hội về sự hấp dẫn đồng tính để được chấp nhận vào công tác thành lập chủng viện.

Ông được chụp hình trong một bức ảnh trên Instagram với Lady Gaga vào năm 2016. Một năm sau đó, giáo xứ đồng tính nam của ông ta đã hợp tác với tổ chức đồng tính Lady Gaga, để tổ chức một buổi khiêu vũ gây quỹ tại hội trường nhà thờ.

Tháng trước, "hội đồng tính" của ông đã tài trợ cho một buổi đọc cho vở kịch đồng tính “Love! Valour! Compassion!” bởi Terrence McNally đồng tính.

Nếu Duffell đề cao học thuyết Công giáo theo cách ông đề cao tư tưởng đồng tính, thì giám mục của ông đã loại bỏ ông từ lâu.

#newsYdnanglsue