Clicks34
vi.news

Francis đòi hỏi sự vâng phục tuyệt đối

"Thật khó hòa giải khi Đại diện Giáo hoàng lại đi chỉ trích Giáo hoàng sau lưng, viết blog hoặc thậm chí tham gia các nhóm thù địch với ngài, Giáo triều hoặc Giáo hội Rome," Giáo hoàng Francis nói với hơn trăm nữ tu trong suốt ngày 13 tháng 6.

Francis muốn lòng trung thành và vâng phục tuyệt đối, "Sự vâng phục với Thiên Chúa không thể tách rời khỏi sự vâng phục đối với Giáo hội và với thượng cấp."

Đồng thời, Francis kêu gọi các nữ tu tránh "sự cứng nhắc" cũng như "đạo đức giả linh hoạt giống như con tắc kè hoa", mà đó dường như là bản chất của một giám mục Công giáo đương đại.

Hình ảnh: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsIgizimuxtf