Clicks52
fil.news

Kardinal Naniniwala na ang mga Salita ni Francis ay "Pinagmulan ng Malubhang Kalungkutan"

Ang pagdepensa ni Papa Francis kay Obispo Juan Barros ng Chile ay "pinagmulan ng malubhang kalungkutan ng mga nakaligtas sa (homo)seksuwal na pang-aabuso" ayon kay Kardinal Seán O’Malley, kanyang isinulat sa pahayag sa bostoncatholic.org (Enero 20). Si O'Malley ay nabibilang sa grupo ni Bergoglio.

Si Francis na tumangging hatulan si Barros, ay sinabi noong Enero 18, "Sa araw na magdala sila ng patunay laban sa obispo, doon ako magsasalita. Wala kahit isang patunay laban sa kanya. Ito ay paninirang-puri! Malinaw ba?"

Ngunit ayon kay O'Malley ang salita ni Francis ay may dalang mensahe "kung hindi ninyo mapapatunayan ang inyong sinabi hindi kayo paniniwalaan". Sa ganitong paraan, iminungkahi ni O'Malley ang prinsipyo ng hurisdiksiyon, na ang tao ay dapat hatulan ng walang ebidensya.

Inakusahan si Obispo Barros ng pagtatakip sa seksuwal na pang-aabusong ginawa ng sikat na pari ng Chile na si Padre Fernando Karadima, 86, na alagad siya. Hinatulan si Karadima ng Vatican ng buhay ng pagsisisi at pagdarasal dahil sa kanyang mga homoseksuwal na pang-aabuso. Walang ebidensya na alam ni Barros ang tungkol sa masamang gawain ni Karadima.

picture: Seán O’Malley, © bostoncatholic.org, CC BY, #newsCcithrsywy