Clicks95
tr.news

İdam Cezası: Heretik Francis, Bir Ahlaki Öğretinin Tam Tersine Dönebileceğini İddia Etti

Papa Francis 10 Mayıs'taki Uluslararası Üst Liderler Birliği'ne, idam cezasının "kabul edilemez ve ahlaksızca" olduğunu söyledi.

Bu ifade oldukça yanlıştır, çünkü ölüm cezası [prensip olarak] Kilise tarihi boyunca ahlaki açıdan yasal olarak kabul edildi, savunuldu ve öğretildi.

Francis, bu durumun "50 yıl önce farklı" olduğu, günümüzde ise "daha gelişmiş bir ahlak anlayışına sahip olduğumuz" yönünde bir bahane üretti. Bu konuda hiçbir inandırıcı argüman ortaya çıkmadığı için bu da doğru değildir.

Bu nedenle Francis, idam cezası konusunda kendisine kadar gelen her bir Kilise belgesiyle çelişmektedir.

Onun iddiası, zamanın ya da koşulların nesnel gerçekleri değiştirebileceğini ve -idam cezasının ötesinde- diğer ahlaki (veya dogmatik) öğretilerin de birdenbire “değişebileceğine” emsal teşkil ettiğini ima etmektedir.

#newsSahmyfoxjc