Wika
Mga Click
41
fil.news

115,000 Laban sa Amoris Laetitia

Ang namumunong lay ng Poland na si Polonia Semper Fidelis ay nakakolekta ng higit 115,000 pirma laban sa Amoris Laetitia. Tinanong ng mga pumirma si Arsobispo Stanislaw Gadecki, chairman ng Kumperensya ng mga Obispong Polish, na kumpirmahin ang turo ng Simbahan sa katatagan ng kasal at ang pagiging imposible ng komunyon para sa mga nangangalunya.

Isang malinaw na sanggunian ang ginawa para sa kalituhan na ginawa ng Amoris Laetitia. Ang inisyatiba ay pinirmahan ng mga propesor, doktor, abogado, sikat na aktor, tagapagpahayag at manunulat.

Idinidiin nito na inaabandona ng Amoris Laetitia ang mga tao na sa kabila ng paghihirap, ay kumakapit sa katatagan ng kasal.

picture: © Jeffrey Bruno, CC BY-SA, #newsTcsbzbxyey