Clicks53
vi.news

Hôn nhân Công giáo chưa bao giờ tồn tại - Hồng Y Farrell

"Không có gì" trong Amoris Laetitia trái với Phúc Âm, Hồng y thân đồng tính Kevin Farrell, 71 tuổi, Tổng Trưởng của Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Cuộc sống, nói với trong thân đồng tính TheTablet.co.uk (23 tháng 1) .

Phúc Âm mô tả việc tái hôn của một người ly dị là một tội lỗi nặng nề trong khi Amoris Laetitia của Giáo hoàng Francis cho phép tập tục này và do đó, chào mời những người ly dị tái hôn nhận rước lễ, mặc dù ông không có quyền làm như vậy.

Như thể con số và sức mạnh sẽ là vấn đề, chứ không phải sự thật, Farrell coi sự đối lập của Công giáo dân đối với Amoris Laetitia là "thiểu số", "không mạnh lắm".

Ông tuyên bố rằng những người bảo vệ giáo lý Công giáo về hôn nhân "có tầm nhìn để quay lại một Giáo hội mà tôi tin rằng không bao giờ tồn tại". Tuy nhiên, Henry VIII và vấn đề hôn nhân của ông đã dẫn đến sự bội giáo của Giáo hội Anh.

Farrell, người nợ sự nghiệp của mình với Hồng y bị thất sủng McCarrick, chối một lần nữa rằng ông từng biết hoặc nghe hoặc nghi ngờ bất cứ điều gì về vụ bê bối McCarrick. Ít ai tin ông ta.

Hình ảnh: Kevin Farrell, © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsIsvkfoachi