Clicks118
borgan

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Jak działają trzy Osoby Boskie?

49. Jak działają trzy Osoby Boskie?

Jak trzy Osoby Boskie mają jedną i tę samą naturę, tak są również nierozdzielne w swoim działaniu: Trójca Święta ma jedno i to samo działanie. Każda jednak Osoba Boska wypełnia wspólne dzieło według swojej osobowej właściwości.

"O Boże mój, Trójco Przenajświętsza, która uwielbiam (...). Napełnij pokojem moją duszę. Uczyń z niej swoje niebo, swoje umiłowane mieszkanie i miejsce swego spoczynku. Obym tam nigdy nie zostawiła Ciebie samego, lecz abym tam była cała, cała czuwająca w wierze, cała adorująca, cała poddana Twemu stwórczemu działaniu"(bł. Elżbieta od Trójcy).

chrystuskrol.przemyska.pl/…/kompendium.pdf