Jazyk

Žalm 81

Pro předního zpěváka, podle gatského způsobu. Pro Asafa. Plesejte Bohu, naší síle, hlaholte Bohu Jákobovu! Prozpěvujte žalmy, bijte v buben, hrejte na líbeznou citeru a harfu, při novoluní zatrubte …
Napsat komentář
Stylita zmínil tento příspěvek v Boží slovo na den 3.6. A.D. 2018.
henta
Zedad před 3 hodinami
.......Nesmíš mít cizího boha, nebudeš se klanět cizáckému bohu!
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,.
.....

Monsiňor L. Halík se rozplývá, naD zasvěcením ČESKA,
A ŽE MU VYHNE VÁLKA. Naletí na všechno, a přitom
je evidentní , že největší problém je opomíjení 1. Božího
přikázání. Tělo, které přijme jiného ducha už není to co
bylo.
A to se stalo s řkc, stala se tělem antikrista, skrze … Více
Zedad
.......Nesmíš mít cizího boha, nebudeš se klanět cizáckému bohu!
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,....
..