Clicks65
charisma

A keresztény család tartópillérei (1)

Krisztus gondolata szerint a házasság egész életre szóló kapcsolat két olyan ember között, akik engedelmesen elfogadják annak az Egyháznak a tanítását, amelyet Ő alapított, és amelynek egyedül van isteni felhatalmazása arra, hogy megmondja a keresztényeknek, hogyan kell élniük házas életüket. Ez magába foglalja az Egyház tanítását a házassági erkölcsről, valamint - különös súllyal - a hűségről és a házas együttlétben megnyilvánuló termékeny szeretetről való megváltoztathatatlan tanítását.

Amikor Isten emberként jelent meg a világban, úgy határozott, hogy egy család tagjaként fog köztünk élni. Bár anyja szűz volt, József pedig a nevelőapja, a világ szemében a Szent Család mégis család volt. Jöhetett volna Isten a világra valami más módon? Isten gondolattára végtelen, de Ő éppen ezt a módot választotta.
Jézus egy család tagjaként fogantatott, született, nevelkedett, és gyakorolta az engedelmesség erényét. A fiatal Jézus minden idők számára a tökéletes gyermek mintaképe. Isten emberré lett, hogy megtanítsa a gyermekeknek, hogyan viselkedjenek. Isten emberré lett és gyermekként élt, nemcsak hogy tanítson, hanem hogy példát is mutasson a gyermekeknek, hogy szófogadók és felelősségteljesek legyenek. Tegyék meg, amit kívánnak tőlük. Legyenek alázatosak. …

Az egyik értelmező szótár így határozza meg a házasságot: ,,Az az intézmény, amely férfiakat és nőket különleges társadalmi és jogi függésben egymáshoz kapcsol azzal a céllal, hogy családot alapítsanak és tartsanak fenn”. Ennek a meghatározásnak abban rejlik az értéke, hogy megállapítja, az emberek általában mit értenek házasságon. Azonban mi, Krisztus hívei és Egyházának tagjai, jóval többet tudunk, mint amit a házasság világi meghatározása tartalmaz.
- Tudjuk, hogy a keresztény házasság nem csupán természetes intézmény vagy társadalmi szerződés, amelyet az állam jogi erőre emel, hanem megszentelt szövetség és az Új Törvény szentsége.
- Tudjuk, hogy a házasságnak monogámnak kell lennie, csak egyetlen férfit és egyetlen nőt kapcsolhat össze.
- Tudjuk, hogy a házasság mélyen bensőséges elkötelezettség, amelyben a férj és a feleség vállalja a házastársi hűséget.
- Tudjuk, hogy a házasság nem ideiglenes megállapodás, hanem tartós kötelék, amelyet semmiféle emberi hatalom föl nem oldhat.
- Tudjuk, hogy a házasság a házasfelek egész életre szóló szövetsége, amelynek legfontosabb feladata gyermekek fogamzása, világra hozatala és felnevelése.
- Tudjuk végül, hogy a házasság nem csupán intézmény, hanem isteni rendelés alapján együtt élő, egymást szerető emberek kapcsolata.

Teljes cikk