Clicks1K
csk.news
8

Magické mystérium: František a OSN hovoria to isté

Arcibiskup, pôvodom z Argentíny, Marcelo Sánchez Sorondo, kancelár Pápežskej akadémie vied, si myslí, že sme svedkami "magického momentu", pretože "po prvý raz magistérium katolíckej cirkvi, ktoré vychádza z Evanjelia, je rovnaké ako učenie OSN". Povedal to počas rozpravy na Katolíckej univerzite vo Valencii, v Španielsku.

Podľa neho: "je pápežovým zámerom odstránenie chudoby a hladu vo svete", čo sa presne zhoduje s prvým z cieľov programu pre trvale udržateľný rozvoj OSN.

Akurát, že OSN sa snaží dosiahnuť tieto ciele aj prostredníctvom potratov a antikoncepcie.

Obrázok: Marcelo Sánchez Sorondo, © Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, CC BY-SA, #newsDmkgwxefql
ľubica
Dima
Maria Dubovska
hoki novinari často povrchne pracuju s textom. pointa podla mna je, že pritomnost tych dvoch latok dokazuje, že ide o skutočnú ludskú krv a nie namalovaný obraz, jak sa často tvrdí. v tomto zmysle je to prelomový objav.
Zedad likes this.
Caesar
OSN- slobodomurárská satanistická "organizácia" vymyslená v satanových mason lozach.
ľubica
Věděli jste, že OSN plánuje v září 2015 spustit „nový univerzální plán“ pro lidstvo? Tato fráze nepochází ode mne, ale je uvedenahned v prvním odstavci oficiálního dokumentu, který formálně schválí každý člen OSN na konferenci, která se bude konat na konci tohoto měsíce. Celá planeta bude muset pracovat na 17 rozvojových cílech a 169 specifických cílech udržitelného rozvoje, a přesto je tato …More
Věděli jste, že OSN plánuje v září 2015 spustit „nový univerzální plán“ pro lidstvo? Tato fráze nepochází ode mne, ale je uvedenahned v prvním odstavci oficiálního dokumentu, který formálně schválí každý člen OSN na konferenci, která se bude konat na konci tohoto měsíce. Celá planeta bude muset pracovat na 17 rozvojových cílech a 169 specifických cílech udržitelného rozvoje, a přesto je tato informace úplně ignorována v médiích.

Dokument OSN slibuje, že tento plán „transformuje náš svět k lepšímu do roku 2030“, a přesto o Agendě 2030 slyšelo jen velmi málo lidí. Místo toho, většina z nás se zdá být posedlá nejnovějšími drby o celebritách, nebo o nejnovějších urážkách, které naše politické loutky trousí kolem sebe. Naprosto mne udivuje, že více lidí nemůže pochopit, že Agenda 2030 je opravdu, ale opravdu velkým problémem. Kdy se lidé konečně začnou probouzet?

Jak jsem se již zmínil v mém předchozím článku, Agenda 2030 mění zásady a cíle stanovené v Agendě 21 na zcela novou úroveň. Agenda 21 byla zaměřena především na životní prostředí, ale Agenda 2030 řeší prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o plán globálního vládnutí.

Později v měsíci září, téměř každý národ na celé planetě novu agendu podepíše. Obecné populaci planety bude řečeno, že tato agenda je „dobrovolná“, a že to všechno je k „ukončení chudoby“ a k „boji proti klimatu“, ale to není celý příběh. Bohužel, existuje tolik pozitivního překrucování kolem tohoto plánu, že většina lidí nebude moci přes něj dohlédnout. Přečtěte si jen malý výňatek, který byl zveřejněn na oficiálních internetových stánkách OSN.

Valné shromáždění Organizace spojených národů dnes schválilo rezoluci k zaslání návrhu „Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj“ členským státům, která má být přijata později v tomto měsíci a přináší mezinárodní společenství na práh rozhodnutí, které může pomoci realizovat sen o světovém míru a důstojnosti pro všechny,“ podle generálního tajemníka Ban Ki-moona.

Dnes začíná nová éra. Ušli jsme společně dlouhou cestu k dosažení zlomového bodu,“www.un.org/…/secretary-gener…, a líčil cestu mezinárodního společenství, kterému trvalo 15 let, od adoptování Rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals, MDG) směrem k tvorbě nových cílů udržitelnosti, které budou zaměřeny na zajištění dlouhodobého blaha naší planety a jejich obyvatel.

Očekává se, že světoví lídři přijmou text mezi 25-27 září v New Yorku. Šéf OSN uvedl, že Agenda 2030 míří vysoko, bude se snažit umístit lidi do centra rozvoje; vypěstovat lidské blaho, prosperitu, mír a spravedlnost na zdravé planetě a pokračovat v respektování lidských práv všech lidí včetně rovnosti žen a mužů.


Kdo nesní o světě míru a důstojnosti pro všechny?

Dělají vše proto, aby to znělo tak krásně a neohroženě.

Dělají vše proto, abychom se chystali vstoupit do globální utopie, ve které bude definitivně vymýcená chudoba a nerovnost. Toto je předmluva úředního dokumentu Agenda 2030:

Tato Agenda je akční plán pro lidi, planetu a prosperitu. Usiluje také o posílení světového míru a větší svobodu. Uvědomujeme si, že vymýcení chudoby ve všech jejich formách a rozměrech, včetně extrémní chudoby, je největší globální výzva a nezbytná podmínka pro udržitelný rozvoj. Všechny země a všechny zainteresované strany, jednající ve spolupracovním partnerství, budou při realizaci tohoto plánu. Jsme rozhodnuti osvobodit lidstvo od tyranie, chudoby a strádání a léčit a zabezpečit naši planetu. Jsme odhodláni přijmout odvážné a transformační kroky, které jsou nezbytně nutné k posunu světa na udržitelnou a odolnější cestu. Jakmile se vydáme po této kolektivní cestě, zavazujeme se, že nikdo nezůstane pozadu. 17 rozvojových cílů a 169 specifických cílů udržitelného rozvoje, které dnes oznamujeme, ukazují rozsah a ambice této nové univerzální Agendy.

zdroj:svobodne noviny
2 more comments from ľubica
ľubica
nič na tom nie je magické, ten kto má vieru a oči i uši na správnom mieste, to vidí už dávno.....,ze jazyk OSN a jazyk p. F. sú rovnaké!!! Agenda - Pasca 2030
Co se to vlastně ve Vatikáně děje? Viz také www.lumendelumine.cz/index.php
www.lumendelumine.cz/index.php

www.lumendelumine.cz/index.php