Clicks572

DOBRÁ SPRÁVA - 6. júna 2019: Snemovňa Parlamentu ČR prijala uznesenie, podľa ktorého privatizáciu štátneho majetku po páde socializmu v Česku sprevádzali excesy, chyby aj zločiny so stomiliardovými škodami.


Poslanci žiadajú vládu, aby navrhla novelu trestných predpisov tak, aby bolo možné "zločiny spôsobené pri privatizácii" ďalej stíhať a potrestať, a aby neboli premlčané.

www.idnes.cz/…/komuniste-priva…

ALE POZOR Když komunismus uzavře mír s Církví, je to jen přestávka v boji. Důvod této přestávky může být různý:
Mezinárodní politika si tuto přestávku vyžádala.
Strategie útoku na jinou zemi může zapříčinit umělý mír v sousední zemi.
Slabost samotného komunismu na počátku by také mohla vysvětlit takové dočasné příměří.
Dokonce i řezník, než zabije svou oběť, se dobře nadechne, aby udeřil silně. …More
ALE POZOR Když komunismus uzavře mír s Církví, je to jen přestávka v boji. Důvod této přestávky může být různý:
Mezinárodní politika si tuto přestávku vyžádala.
Strategie útoku na jinou zemi může zapříčinit umělý mír v sousední zemi.
Slabost samotného komunismu na počátku by také mohla vysvětlit takové dočasné příměří.
Dokonce i řezník, než zabije svou oběť, se dobře nadechne, aby udeřil silně.
Spolupráce s komunismem vždy bude zkázou Církve. Komunismus je synem Synagogy. Dokud nebude židovský národ obrácen, bude židovská Synagoga „Synagogou Satanovou“. A komunismus bude komunismem Satana. Dílem a tváří Antikrista.
SOCIALISMUS
Tajná moc komunismu se zakládá na své nenávisti ke Kristu. Jeho moc svádět však leží v jeho socialistické utopii. Komunismus slibuje společnost bratří, bez autority, bez tříd, bez chudoby, bez zármutku, bez obtíží v životě, bez Boha a bez pekla. Slibuje ráj v tomto životě.
Namísto Boha svoboda. Namísto krále nebo otce rovnost. Namísto vlastnictví a společenských tříd bratrství. Katolíci snadno věří v tuto utopii a myslí si, že může být katolicky pokřtěna. Proto říkají, že raná Církev byla socialistická.
Zdá se mi nutné, aby ekumenický koncil vyhlásil přísné a slavnostní zavržení této utopie. Je to opravdu celosvětové pokušení, podobné tomu z ráje: „budete jako bohové“, nebo tato další slova: „dám vám toto vše“.
Život na zemi není zamýšlen jako ráj. Kříže, trpělivost a sebezápor jsou nepostradatelné pro dosažení cíle života na zemi. Kromě spravedlnosti je nezbytná křesťanská láska.
Skutečný socialistický ráj nebude na zemi nikdy realizován. Když člověk hledá království Boží a jeho spravedlnost, obdrží míru pozemského štěstí, kterou se Bůh ve Své milující Prozřetelnosti uráčí dát svým synům zde na zemi. Hledá-li člověk výlučně své vlastní štěstí na tomto světě, porušuje-li zákony lidské přirozenosti, bude Satanem zatlačen do nejhoršího otroctví. Židi slibují, že jejich král „bude vládnout železnou holí“ těm lidem, kteří se podvolí jhu socialismu. Zrevolucionizovaná společnost bude nejprve rájem na zemi a pak peklem na zemi.
Musí se jasně učit, že společenské a ekonomické rozdíly jsou v normálním životě společnosti základní. Tyto rozdíly nejdou proti spravedlnosti. Nesmějí být přehnané. Musí být křesťanskou láskou dovolené. Třídy musí pro dobrý řád společnosti existovat.
Socialismus formuje lidi tak, aby nenáviděli blaha a křesťanské ctnosti: pokoru, lásku, chudobu a zdrženlivost. Proč žebravé řeholní řády ve větší míře neučí ideál chudoby? Viz Prorocký dopis biskupa Sigauda z r.1961 www.lumendelumine.cz/index.php
Barbarin likes this.
Zedad
Theodorá-Máriá
Aha, takže je-li promlčecí doba k jednotlivým kauzám, tak preferuješ změnu zákonů a nebo revoluci. O)))))
Zedad
Theodorá-Máriá
Máš svobodnou vůli, daroval ti ji Hospodin. Upři svůj zrak na Ježíše!
Theodorá-Máriá and one more user like this.
Theodorá-Máriá likes this.
Zedad likes this.
Zedad
Ano, to bude fraška, protože ještě nedošlo NIKDE ke spravedlivé nápravě - viz například OKD, Mostecká úhelná a další
Nepřej si aby to byla fraška, protož víš co ty zloděje a lháře

čeká když jim nebude umožněno "vyrovnání účtů" na zemi?
Zedad
Theodorá-Máriá
Kdo ti říká, že si přeji frašku? Nikdo si to přece v naději na spravedlnost nepřeje.
... tak to by mali začať sami od seba - najprv brvno z vlastneho oka... trest za širenie totalitnej komunistickej ideologie.

alebo žeby im išlo len o frašku?
Jasně římským-vatikánským to není pochuti,
brousili si zuby na totalitu sami.
Snad to Všemohoucí nedopustí, aby se banda
lhářů /v.č.JPII ect/ ukrývala za jeho Svatost.