Clicks29
lt.news

Visiškai nenuostabu: Vokietijos protestantų nykimas kur kas spartesnis už katalikų - kodėl?

Vokietijos protestantų skaičius mažėja vis greičiau ir greičiau, o praėjusiais metais pralenkė net ir katalikų nuosmukį, nurodo Pew Research Center (Pew tyrimų centras).

Nuo 1950-ųjų Vokietija prarado maždaug pusę protestantų tikinčiųjų, kol katalikų procentinė dalis krito nuo 37% iki 31%. Katalikai vis dar labiau linkę laikytis už savo įsitikinimų nei protestantai.

Prieš vienerius metus protestantai įgalino prieštaringas „reformas“, kurių siekė Popiežius Pranciškus bei Vokietijos Vyskupai. Pagrindinis tikslas - paruošti Bažnyčią „ateities kartoms“ (žlugimui).

Pagrindinė Vokietijos katalikų varomoji jėga yra dar prieš II-ąjį Vatiko Susirinkimą išsimokslinę ir subrendę dvasininkai, turintys aiškų religinį identitetą bei tikėjimą. Jiems dabartiniai bažnytiniai mokymai apie išganymą yra kur kas formalesni, aktualesni ir kur kas svarbesni siekiant įsitraukti į bažnytinę veiklą palyginus su protestantų mokymais ar Novus Ordo (Naujosios pasaulio tvarkos) katalikais, kurie įprastai pripažįsta religinį indiferentizmą.

Praktikuojantys katalikai vis dar labiau priešinasi religinėms mažumoms (pagrinde islamui) bei masinei imigracijai nei tai daro protestantai.

Paveiksliukas: © Heptagon, Wikicommons CC BY-SA, #newsAevtcgzled