Clicks67
vi.news

Tổng giáo phận dạy về "chung thủy" cho những kẻ mang Tội trọng

Tổng giáo phận Turin, Italy, sẽ dạy "những bài học về sự thủy chung" với các cặp đồng tính trong một jhoas thiền định được trong đợt Mùa Chay, La Stampa viết ngày 3 tháng 2.

Khóa thiền định sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 2 năm 2001 trong tu viện Các Nữ Tu Thông Thái. Cha Gianluca Carrega, người chịu trách nhiệm về việc "chăm sóc mục vụ cho những người đồng tính", đã không phủ nhận rằng các phòng đôi sẽ được cung cấp cho những người đồng tính luyến ái muốn thực hiện các hành vi ân ái bất tự nhiên trong tu viện.

Carrega nói về "khóa thiền định" rằng, "Chúng tôi muốn nói với người đồng tính rằng họ cũng xứng đáng được nhận sự chung thủy." Theo kinh Phúc Âm, "Sự chung thủy" của Carrega là sự chung thủy với tội lỗi. Carrega dạy Tân Ước tại Khoa Thần học ở Turin.

Khóa thiền định sẽ do linh mục Dòng Tên, Pino Piva, chủ trì. Ông sẽ thuyết giảng về "giá trị của sự chung thủy và tình yêu trong ánh sáng của sứ điệp Kinh thánh." Giáo hội chưa bao giờ thấy mối liên hệ giữa quan hệ đồng tính và tình yêu.

Carrega kể lại rằng vào năm 2017, ông nhận được từ bạn bè của mình ba lời mời đến các cuộc mạo hôn nhân đồng tính nhưng chỉ có một lời mời đến một cuộc hôn nhân bình thường. Tháng 5 năm 2016, Ý đưa ra khái niệm hôn nhân giả đồng tính. Theo Carrega "luật này mang lại nhiều hậu quả."

Hình ảnh: Duomo di Torino, #newsBjjgpkhwyw