Ngôn ngữ
56

Tổng giáo phận dạy về "chung thủy" cho những kẻ mang Tội trọng

Tổng giáo phận Turin, Italy, sẽ dạy "những bài học về sự thủy chung" với các cặp đồng tính trong một jhoas thiền định được trong đợt Mùa Chay, La Stampa viết ngày 3 tháng 2. Khóa thiền định sẽ diễn …
Viết một bình luận