Wika
57

Francis "Alam Kung Paano Magtanim ng Takot"

"The Dictator Pope", isang libro ng isang misteryosong Marcantanio Colonna, na tumitingin "sa likod ng maskara" ni Papa Francis ay nakatakdang ilathala sa Ingles ayon sa onepeterfive.com. Inilalarawa…