Wika
73

Francis Sinubukang Ipakilala ang Erehiya Bilang “Tunay na Magisterium”

Ang Acta Apostolicae Sedis, ang opisyal na pahayagan ng Holy See, ay hindi lamang inilathala ang pahintulot ni Papa Francis sa erehiyang interpretasyon ng Amoris Laetitia ngunit tinawag pa itong “…