Clicks26
lt.news

Amerikietis Vyskupas atkūrė sakramentų potvarkį

Gallup miesto (JAV) Vyskupas Džeimsas Wall, 54, atkurs originalų (bei teisingą) sakramentų eiliškumą bei sutvarkys sutvirtinimo sakramentą prieš Šv. Komuniją.

Dvasininkas savo veiksmus aiškino pastoraciniame laiške (vasario 11), skirtame vietinei vyskupystei. Vyskupas nurodė, jog sutvirtinimo sakramento amžiaus riba bus sumažinta iki 2022-ųjų.

Per pastaruosius penkis šimtus Bažnyčios metų trys sakramentai buvo švenčiami kartu. Tuomet krikštas buvo atskirtas nuo sutvirtinimo sakramento ir komunijos.

Tik 1910-aisiais Pijus X-asis be jokios teologinės priežasties nusprendė pastatyti Šv. Komunijos teikimą priešais sutvirtinimo sakramentą.

Paveiksliukas: James Wall, Twitter, #newsGtzqlodutm