Clicks211
vi.news

Tòa án Kangaroo bí mật của Úc đã kết án Hồng y [Vô tội] George Pell

Đức Hồng Y George Pell đã bị kết án vào ngày 11 tháng 12 bởi một tòa án ở Melbourne vì tội lạm dụng tình dục mà có vẻ như đã xảy ra hơn 40 năm trước. Ông được tại ngoại và có thể trở về Sydney.

Việc tuyên án hết hiêu lực từ tháng Hai. Pell chỉ có thể kháng cáo về lý thuyết và chỉ sau khi tuyên án kết thúc. Đức Hồng Y Martyr xem xét thời gian ngồi tù đáng kể lên đến 14 năm sau khi bị kết án. Đây là một cuộc tái thẩm.

Trong phiên tòa đầu tiên kết thúc vào ngày 13 tháng 9, bồi thẩm đoàn không thể đưa ra quyết định nhất trí. Việc tái thẩm bắt đầu vào tháng 11.

Hình ảnh: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsVpatsrnpwy