Clicks84
vi.news

Giáo hoàng Francis chính thức xác nhận tính dị giáo của mình

Tác phẩm Acta Apostolicae Sedis (tháng 10/2016), tờ báo chính thức của Tòa Thánh, đã công bố bức thư cá nhân của Giáo hoàng Francis, mà thông qua đó ông xác nhận cách giải thích đầy tính dị giáo của các giám mục Buenos Aires về Amoris Laetitia vào tháng 9 năm 2016.

Lời giải thích mâu thuẫn với Kinh Phúc Âm đồng thời cho phép Rước Lễ đối với người ngoại tình, cũng được xuất bản trong Acta Apostolicae Sedis.

Việc công bố bức thư của Francis là một cố gắng đưa ra một cái nhìn chính thức về sự phá hoại tàn nhẫn của Francis đối với học thuyết Công giáo.

Hình ảnh: © Antoine Mekary, Aleteia, CC BY-NC-ND, #newsUjdjivbfet