Ngôn ngữ
79

Giáo hoàng Francis chính thức xác nhận tính dị giáo của mình

Tác phẩm Acta Apostolicae Sedis (tháng 10/2016), tờ báo chính thức của Tòa Thánh, đã công bố bức thư cá nhân của Giáo hoàng Francis, mà thông qua đó ông xác nhận cách giải thích đầy tính dị giáo …