Clicks22
vi.news

Không thương xót: Tổng thượng cấp Dòng tên trục xuất tu sĩ Dòng Tên 95 tuổi

Thượng cấp của Dòng Tên, Cha Arturo Sosa, một người bảo vệ tư tưởng thương xót của Giáo hoàng Francis, đã trục xuất Cha xứ dòng Tên người Chile, Leonel Ibacache Ortiz ra khỏi tổ chức và chức tư tế.

Ibacache bị buộc tội đã chạm vào một cậu bé mặc quần áo, hơn 35 năm trước tại một trường trung học dòng Tên ở Chile.

Ông 95 tuổi. Không rõ liệu ông có thể hiểu các cáo buộc chống lại ông hay không.

Lúc đó, khuynh hướng của Ibacache đối với các cậu con trai không phải là không xác định vào thời đó. Nhưng hành vi như vậy chỉ bị lên án bởi những người Công giáo chính thống, trong khi hệ tư tưởng tự do thống trị đã coi việc động chạm các chàng trai, như là một phần của sự "giải phóng tình dục."

Hình ảnh: Arturo Sosa, #newsPctejpwuhg