Clicks196
tr.news

Kardinal Müller, Dört Sayfalık Manifesto İle Krize Karşı Koyuyor

Kardinal Gerhard Ludwig Müller, 8 Şubat tarihinde, ebedi lanet de dâhil olmak üzere Katolik doktrininin temel ilkelerini tekrar ettiği, dört sayfalık İman Manifestosu yayımladı.

Müller, herhangi bir sapkın din adamına veya Papa Francis’in, sahte dinlerin de Tanrı’nın isteği olduğu konusundaki son iddialarına doğrudan itiraz etmemektedir.

Müller, İsa Mesih'i “sadece iyi bir insan, iyi bir kardeş ve arkadaş, peygamber ve ahlakçı” olarak gören eski tekerrürlere karşı “direnmeye” çağırıyor.

Teslisteki kişiler ayrımının, Hristiyanlığı temelde diğer dinlerden ayırdığının altını çizerek şunları söylüyor: “Dinler, İsa Mesih'e olan bu iman konusunda aynı fikirde değil".

Müller, bugün “piskoposların” Müjde'yi ilan edemediğini ve “politikacı olmayı tercih ettiklerini” vurguluyor.

Dahası, yeniden evlenen boşanmışların Kutsal Komünyon'u verimli bir şekilde alamayacağı gerçeğini tekrar açıklıyor - bilindiği gibi Francis, Katolik doktrininin bu temel gerçeğine karşı çıkmaktadır.

Resim: Gerhard Luwig Müller, © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsMtdvqycxma