Clicks3.8K

„Seks, aborcja, rozwód, okultyzm: oto jak udaje mi się prowadzić ludzi do piekła...”.

Twarzą w twarz z demonem

„Seks, aborcja, rozwód, okultyzm:
oto jak udaje mi się prowadzić ludzi do piekła...”.


Nietypowy wywiad przeprowadzony przez, ks. Giuseppe Tomaselli'ego włoskiego egzorcyste, opublikowany w listopadzie 2008 na dzienniku on-line „Petrus” papieża Benedykta XVI

papanews.it

tłumaczenie ks. Adam Dybek.

Ojciec Święty Paweł VI, w swoim wystąpieniu z 15.11.1972, mówił o demonie i o tym jak wiele zła tworzy on w świecie. Przeciwko Papieżowi podniosły się krytyczne głosy, oczywiście ze strony ignorantów oraz niewierzących: Kościół ciągle mówi o diable? Ciągle daje się wiarę wierzeniom z odległych wieków?

W obiegu jest książeczka pod tytułem „Wywiady ze złym”. Pomyślałem, że ja także mógłbym napisać coś na ten delikatny temat, ponieważ od 50 lat jestem egzorcystą (1934-1984) i wielokrotnie widziałem demona w ludzkiej postaci.

Nie jeden raz musiałem z nim bezpośrednio walczyć, wiele razy byłem przez niego bity.


Mogłem się mu przypatrzyć w różnych sytuacjach i przestudiować go, czego owocem jest to co napisałem poniżej.

Ponadto byłem kierownikiem duchowym dusz mistycznych, które są bezpośrednim celem zaciekłych ataków samego demona. Jako kierownik duchowy byłem świadkiem wydarzeń, w które trudno byłoby mi uwierzyć, gdybym nie widział ich osobiście dziesiątki razy.

Powyższe wydarzenia, które przedstawiam w formie wywiadu, miały miejsce w rzeczywistości. Sam byłem ich świadkiem, jako osoba bezpośrednio w nie zaangażowana.

- Melid, chcę z tobą przeprowadzić rozmowę i nadać jej charakter wywiadu. Wiem ze studiów i z mojego doświadczenia, że ty zawsze czynisz zło, bo jesteś w nim utwierdzony i że nie pragniesz niczego innego poza złem. Ale wiem też, że chociaż zawsze dążysz do zła, wbrew twojej woli, dzięki Bożemu zarządzeniu, możesz też przyczynić się do dobra.

Tak jest za każdym razem, kiedy kusisz kogoś, a on zwycięża pokusy i w ten sposób wzbogaca się w zasługi na wieczność. Wywiad ten może uczynić wiele dobrego, a ja proszę Boga, aby cię zmusił do odpowiedzi na moje pytania.

- „No więc, klecho, o co ci chodzi? Nie zapominaj, że mówisz z Melidem! Mów mi tu skąd wiesz, że nazywam się Melid?”.

- Sam mi to powiedziałeś, podczas naszego pierwszego spotkania. Wiele lat temu. Co więcej, byliście wtedy we dwóch, ty i twój pomocnik Ofar. Zapytałem cię wówczas:

Dlaczego jest was dwóch? Zazwyczaj krążycie po świecie pojedynczo, we trzech lub w siedmiu, a ty mi odburknąłeś podrażniony: Co ty możesz wiedzieć o tych liczbach? - Zanim przejdę do dalszej części wywiadu zadam ci pytanie na pozór bezużyteczne, amoże nawet naiwne: Ty Melid, jako demon, istniejesz czy nie?

- „Ignorancie! Jak mógłbym nie istnieć?”.

- Kiedy jest ci to na rękę mówisz, że istniejesz, innym razem bezczelnie twierdzisz że cię nie ma. Powiedz mi jednak Melid, kim byłeś zanim stałeś się demonem?

- „Byłem oficerem na Dworze Anielskim, byłem Cherubinem. Teraz jestem urzędnikiem szatana”.

- Dlaczego opuściłeś Raj i spadłeś do piekła? Nie wiedziałeś o istnieniu piekła? Dlaczego zbuntowałeś się przeciw Bogu?

- „On, Najwyższy, powiedział mi i moim towarzyszom, że podda nas próbie. Nie powiedział, że ukarze nas piekłem, ogniem wiecznym; a tam jest ogień, ogień!”.

- Na czym polegała ta próba, której zostaliście poddani, wy wszyscy Aniołowie?

- „Mieliśmy pogodzić się z tym, że Syn Najwyższego przyjmie ludzką naturę, a my
posiadający naturę anielską, która jest o wiele szlachetniejsza od ludzkiej, mielibyśmy oddać Mu pokłon i czcić Go. Lucyfer, który lśnił jak słońce na niebie, zbuntował się: „Jeśli stanie się człowiekiem, nie będę Mu służył, będę ważniejszy od Niego!”. Podczas tej próby pojawiła się ludzka postać”.


- Człowiek ten miał na głowie cierniową koronę, czy był na Krzyżu?

- „Nie. Była to postać normalnego człowieka. Wiele zastępów anielskich podzielało opinię Lucyfera. Wywiązała się straszna walka pomiędzy Michałem i Lucyferem i nagle, wśród ognia i siarki spadliśmy do piekielnej otchłani”.

- Niemało narozrabiałeś owego dnia zbuntowany aniele! żałujesz teraz zła, które
uczyniłeś?

- „Skruszyć się? Przenigdy! On, Najwyższy nie powinien się tak uniżyć! Nienawidzę i zawsze będę nienawidził Chrystusa, bo z Jego winy jestem w piekle. Ten Bóg jest niesprawiedliwy. Tylko jeden grzech popełniłem i jestem potępiony w wiecznym ogniu, podczas gdy wy z wieloma grzechami i to bardzo ciężkimi macie tą Kobietę (...Maryja...).

Gdybyśmy mieli ją także my!”.


- Jak jesteście zorganizowani w piekle?

- „Chrystus dał wam wskazówkę. Kiedy oskarżano Go że wypędzał demony przy pomocy Belzebuba, powiedział: »Jak może szatan przeciwstawić się szatanowi. królestwo podzielone upada, podczas gdy królestwo szatana trwa«. W piekle jest prawdziwe królestwo szatana.

Lucyfer jest jego władcą, despotą. My, którzy byliśmy oficerami na Dworze Anielskim, teraz jesteśmy oficerami w zastępach piekielnych. Ja byłem cherubinem, a teraz jestem wysokim oficerem w królestwie szatana. Moje zadanie jest interesujące i przynosi największe owoce. Popycham ludzi do aktów nieczystych”.


- Wy, demony nie czujecie potrzeby spania, codziennego odżywiania się, a poza tym nie odczuwacie zmęczenia. Jak wykonujecie swoje zadania?

- „Nienawidząc Boga i gryząc się ze złości i zazdrości wobec ludzi. Wylewając nienawiść na Boga, powinniśmy odczuwać przyjemność, a tymczasem to potęguje tylko nasze cierpienie”.

- Mów: czy wszystkie demony mają taką samą siłę?

- „Nie. Chrystus tego nauczał, kiedy zwrócił się do Apostołów bezsilnych wobec demona siedzącego w opętanym: »Ten rodzaj demonów można zwyciężyć tylko przez post i modlitwę«.

Najpotężniejszymi są demony nakłaniające do nieczystości seksualnej. Ja jestem jednym z przywódców takich demonów. Ja i moi podwładni zazwyczaj zwyciężamy w walce z człowiekiem”.


- Wiem, że kobiety i mężczyźni mają dar wolności. A zatem jeśli chcemy, możemy
odeprzeć każdy z waszych ataków.

- „Teoretycznie masz rację, ale w praktyce jest inaczej. Jesteśmy niezmiernie inteligentni, a poza tym znamy bardzo dobrze ludzkie pragnienia. Do każdej osoby umiemy podejść z odpowiedniej strony.

Za pomocą nieczystych pożądań zaciemniamy wasz rozum i łamiemy waszą wolę, tak jak ogniem wygina się żelazo. Najlepszym sposobem jest łapanie kobiet i mężczyzn na haczyk »miłości«. Kiedy użyjemy tego »sercowego« chwytu w 90 procentach przypadków odśpiewujemy pieśń zwycięstwa.


- Myślę, że wy demony jesteście wyspecjalizowani w różnych zadaniach, podobnie jak żołnierze na ziemi: jedni walczą w powietrzu, inni na ziemi i na morzu. A więc między wami są tacy, którzy pchają ludzi do bluźnierstw z byle drobnostki, jeszcze inni odpowiednio do: nienawiści, ateizmu, kradzieży, itd. Sądzę jednak, że o ile większość z grzechów ludzie popełniają niewiele razy, szybko bowiem brzydzą się nimi i odrzucają je, to z grzechem nieczystości jest inaczej. Już po kilku upadkach staje się on nawykiem, bardzo trudno jest się go pozbyć, a ponadto zaczyna on przybierać pozory dobra zasłaniając się przyjemnością.

Wielokrotnie pytałem cię Melid podczas egzorcyzmów: „Który z grzechów prowadzi najwięcej dusz do piekła?”. Odpowiadałeś mi zawsze: „Nie muszę ci tego mówić. Ty to wiesz”. Według mnie jest to grzech nieczystości.

- „A więc widzisz, że znasz odpowiedź. Wszyscy, którzy są uwięzieni w otchłani piekielnej, znajdują się tam przez nieczystość. Popełniali też inne grzechy, ale zawsze potępiali się przez nieczystość, lub także nieczystością”.

- Co myślisz o tych wszystkich, którzy żyją niemoralnie?

„Myślę, że są już zapisani w rejestrze potępionych i że tylko wielka łaska mogłaby ich z niego wymazać”.

- A więc, w rejestrze twoich niewolników są także rozwodnicy i rozwódki?

- „Najwyższy, przed którym wszyscy muszą być czyści i bez skazy, nie wpuści do swojego Królestwa, tych którzy żyją na co dzień w grzechu nieczystości. To właśnie ja i moi towarzysze przekonaliśmy przywódców waszych krajów, aby zaakceptowali prawo rozwodowe, bez którego promowany przez nas »postęp cywilizacyjny « byłby niemożliwy.

Pierwszymi, którzy zapłacą za to prawo, nazwane przez ciebie niegodnym, a które jest skarbem mojego królestwa, będą jego prawodawcy, odpowiedzialni za grzechy nieczyste osób rozwiedzionych. Karę poniosą także ci, którzy zaakceptowali to prawo.


- Nieszczęśliwi rozwiedzeni, którzy dla krótkiego życia w ulotnych przyjemnościach,
cierpieć będą przez wieczność całe tortury, którym ty już teraz jesteś poddany!

- „Ja Melid przekonuję ludzi do tego, że słowami Jezusa nie trzeba zawracać sobie głowy, a nie że z Najwyższym nie powinno się żartować”.

- A co stanie się z licznymi prostytutkami?

- „Trzymam je blisko mojego serca, żeby żadna mnie nie zostawiła. Najbardziej zniewala je przyjemność cielesna i żądza pieniędzy. Piekło jest obszerne i znajdzie się w nim miejsce dla każdej z nich”.

- Które z grzechów przynoszą ci najwięcej zadowolenia: osobiste, które nie mają
większego wpływu na innych, czy może te które są powodem skandalu i popychają
innych do zła?

- „Pewnie, że wolę grzechy rozsiewające skandale, bo wraz z nimi pojawiają się następne. Świat pełen jest skandali, a ja i moi towarzysze trzymamy się blisko tych którzy ich dostarczają. Ci ludzie są naszymi najlepszymi pomocnikami”.

- Jezus Chrystus powiedział: „Kto idzie za mną nie chodzi w ciemnościach... Niebo i
ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą; niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą! Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyńskizawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze”. Zadaję sobie pytanie: skoro słowa Jezusa, Zbawiciela i Najwyższego Sędziego ludzkości są tak straszne, jak mogą gorszyciele żyć w takim spokoju?

- „Dzieje się tak dzięki mojej interwencji. Robię im duchowe znieczulenie, niewidzialne ale rzeczywiste. Tak jak chirurg, po znieczuleniu pacjenta może kroić i obcinać mu części ciała bez zadawania bólu, tak też i ja postępuję. Sprawiam, że nie czuje on żadnej odpowiedzialności przed Stwórcą za swoje czyny i wszystko wydaje się mu być dozwolone”.

- Jakimi podstępami posługujesz się, kiedy masz do czynienia z osobami prowadzącymi niemoralne życie?

- „Wypaczam w ich umysłach przykazania Stworzyciela, który dał przecież ludziom ciało jako narzędzie prokreacji.

Pracując w ich wyobraźni, sprawiam, że patrzą na powściągliwość seksualną jak na coś niewykonalnego w życiu. Po wbiciu im do głowy tego przekonania podsuwam im następnie różnorakie pokusy, w zależności od tego czy jest to kobieta, czy mężczyzna, od ich wieku oraz okoliczności w jakich się znajdują”.


- Jakie okoliczności masz na myśli?

- „Przesadna i nierozważna zażyłość pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz wszelkiego rodzaju rozrywki, które pobudzają żądze”.

- Myślę, że telewizja jest jednym ze skuteczniejszych środków jakie używasz w twojej diabelskiej pracy. Używana w słusznym celu może być ona źródłem dobra, używana źle może doprowadzić do wielu nieprawości. W późnych godzinach wieczornych wyświetlane są sceny nie przyzwoite i perwersyjne.

- „Ja pobudzam ciekawość dorosłych, młodzieży, a nawet dzieci i zaspokajam ich niemoralne pożądania”.

- Później będą musieli zdać sprawę Bogu, sędziemu Sprawiedliwemu, wszyscy autorzy tych perfidnych transmisji, właściciele telewizji, a tak że ci którzy oglądają te
niemoralne programy. Dawniej szkoła zła najczęściej zagrażała dzieciom poza ogniskiem rodzinnym, teraz wraz z telewizją weszła pod dachy ich domów. Cóż możemy powiedzieć o złych filmach? Masy telewidzów napełniają się sprośnościami, a wy demony występne trzymacie ich w waszych piekielnych sieciach i popychacie ich nie tylko do myśli i spojrzeń nieczystych, ale także i o wiele dalej.

- „Wszyscy oni, jak dobrze to ująłeś, znajdują się w mojej sieci, ale nie zdają sobie z tegosprawy, bowiem są omamieni nieczystymi przyjemnościami. Dostrzegą sieć kiedy będzie już za późno, gdy znajdą się w gorejącym wiecznie ogniu. Myślisz klecho, że telewizory i filmy są jedynymi narzędziami, którymi posługuję się w celu zapełnienia piekła? Jak pasterz cieszy się widokiem łąk porośniętych obficie świeżą trawą, tak i ja raduję się, a może nawet i więcej, gdy patrzę na masy kobiet biegnących za nowoczesną modą, szczególnie na plażach.

Z niecierpliwością, my demony nierządu, czekamy na okres letni, aby jeszcze więcej ludzi związać naszymi sieciami nieczystości”.


- Melid, Jezus wyraźnie powiedział: jeśli mężczyzna patrzy na kobietę pożądliwie, już zgrzeszył z nią w swoim sercu. Nieszczęsne kobiety nieroztropne! Pamiętajcie, że jest nieczystość ciała, ale także i myśli: któż zliczy grzeszne myśli i pragnienia, które wznieca w rozwiązłych mężczyznach wasza bezwstydna moda, szczególnie na ulicach i na plażach, po których nieustannie krążą tłumy demonów?

Zachowujecie się tak na plażach obmywając wodą wasze ciała, a jednocześnie plamiąc dusze wasze i tych, którzy na was patrzą bezwstydnie. Chcecie ochłodzić się w morzu w te dni spiekoty, a jednocześnie przygotowujecie sobie żar wiecznego ognia!

Słysząc o wiecznym ogniu uśmiechacie się ironicznie, ale te które poprzedziły was w śmierci nie robią już tego, płacąc za swoje winy wraz z innymi potępieńcami!

- „Ja jestem bardzo sprytny; aby osiągnąć swój cel w świecie, osłabiam autorytet rodziców, którzy są pierwszymi odpowiedzialnymi za nieprzyzwoity sposób ubierania się ich córek. Kobiety noszące się bezwstydnie utwierdzam w przekonaniu, że nie robią nic złego, ponieważ obecnie prawie wszystkie tak się ubierają. Posługując się brakiem ograniczeń na plażach,wzbudzam w tych kobietach przyjemność z bycia oglądanymi i podziwianymi. A teraz klecho
oznajmię ci to czego jeszcze nie wiesz. W piekle przebywają obecnie najpiękniejsze kobiety świata, te które podczas swego ziemskiego życia posługiwały się swoją fizyczną urodą w celu uwodzenia mężczyzn”.


- Ale dlaczego te kobiety bezwstydne w ubiorze nie pamiętają o tym, że trzeba umrzeć i że ich ciało stanie się pokarmem dla robaków?

- „No bo ja Melid, oddalam od nich te myśli, które mogłyby odłączyć je ode mnie. Podobnie wykorzystuję tych, którzy znajdują upojenie w tańcu, balach i dyskotekach”.

- Z całą pewnością twoje intrygi wśród miłośników tańca przynoszą owoce nieczystości, bowiem lubieżna muzyka oraz ruchy wymagane we współczesnych tańcach są obliczone na wywołanie pożądania seksualnego. Niestety, także i te osoby należą do twojego diabelskiego królestwa.

Jestem pewien, że także literatura i prasa pornograficzna są trucizną, której
powszechnie używasz do niszczenia dusz.

- „Oczywiście! Książki, które wzniecają pożądanie oraz gorszące zdjęcia są moją potężną bronią i często jej używam. Odrywam ludzi od zdrowej literatury, wzbudzając w nich niechęć do niej, a jednocześnie budzę w nich pociąg do rzeczy nieczystych. Pisarze wiedzą o tym, znają upodobania ludzi i dla chęci zysku rozrzucają na kartach swoich powieści i magazynów ilustrowanych nasiona nieczystości, które sami noszą w sercach. Tego typu lektura pobudza zmysły i pragnienie przyjemności w czytelnikach i w ten sposób liczba moich ofiar ciągle się powiększa”.

- Mój wywiad z tobą jeszcze się nie zakończył. Odpowiesz teraz na kolejne pytania.

Powiedz mi teraz Melid o taktyce jaką stosujesz pracując nad wypaczaniem ludzkich
sumień, zmieniając na gorsze charaktery wzrastających w rodzinach dzieci. W
pierwszych latach życia chłopcy i dziewczynki są na ogół dobrzy, posłuszni, pilni w
nauce, dają się prowadzić rodzicom do kościoła, są komunikatywni, ale jak tylko minie
okres dzieciństwa, w miarę wzrastania, odchodzą od Sakramentów, lekceważą modlitwę, odczuwają antypatię, a nawet nienawiść do wszystkiego co religijne.

- „Czyżbyś nie był klecho w stanie zrozumieć tych wszystkich zmian? Kiedy przeżywa się
dzieciństwo, różnorodne pasje są jeszcze zazwyczaj słabe, są jakby uśpione. Jak tylko minie
okres dzieciństwa, wraz z wchodzeniem w okres dojrzewania człowiek zaczyna odczuwać
przebudzenie pożądania.

Aby wyjść zwycięsko z tego okresu i przeżyć go bez upadków, potrzebna jest Łaska Boża,
która przychodzi wraz z modlitwą, czuwaniem, wstrzemięźliwością i dobrą wolą.

Na szczęście nie wszyscy korzystają z tych środków, a kiedy zaczynam moje intrygi, łatwo
ulegają im i wpadają na przykład w narkotyki, a kiedy już to zrobią kilka razy, potrzeba
kontynuowania jest tak silna że nie mogą jej się oprzeć. Jeszcze lepiej kiedy zakosztują
narkotyku nieczystości, wtedy już są prawie zawsze moi. Upadają, powstają, znowu upadają i
w ten sposób stają się stopniowo bezwolni i bezsilni wobec mnie.

Jeśli do tego dojdą jeszcze inne czynniki, często ulegają schizofrenii, której medycyna nie jest
w stanie wyleczyć. Jak wiele osób, szczególnie mężczyzn, dochodzi do szaleństwa z powodu
manii nieczystości i musi w konsekwencji porzucić pracę czy studia. Nie zawsze schizofrenia
powodowana jest nadużyciami w sferze seksualnej, ale jest to jedna z jej najważniejszych
przyczyn.

W końcu ten, kto jest zdominowany przez żądze cielesne, prędzej czy później zbuntuje się
przeciw Bogu, który przecież polecił wam panować nad własnymi żądzami”.


- Melid, jakiś czas temu zapytałem cię: „Co mi powiesz o młodzieży męskiej?”.
Odpowiedziałeś radośnie: „Eh, dzisiejsi młodzi szukają dzisiaj prostytutek!” (zamiast „prostytutek” diabeł
użył bardziej nie przyzwoitego słowa).

„A co powiesz o dziewczętach?”. Rzuciłeś wtedy jeszcze weselej: „Postępują one o wiele
gorzej od ich rówieśników”.


Dzisiejsza młodzież jest w większości wyniszczona przez seks.

„A co mi powiesz o rodzinach?”. Małżeństwo jest Sakramentem i tylko życie w związku ważnie zawartym
przed Bogiem, może być nośnikiem dobra.

- „W rodzinach interweniuję na tysiące sposobów. Ty klecho dobrze o tym wiesz.
Jak wiele nadużyć moralnych podarowują mi młodzi w swoim przedmałżeńskim życiu! W osiągnięciu tego pomagają mi tak że ich rodzice, którzy pozwalają młodym przebywać samotnie, zostawiając ich bez żadnego nadzoru, szczególnie w godzinach wieczornych, kiedy to młodzi wychodzą sobie na spacerki lub na przejażdżki samochodem. Wtedy to właśnie
wykorzystuję tę chwilę, aby ich kusić i zmusić do upadku. Rodzice są zazwyczaj zainteresowani tylko tym, aby w dniu ślubu ich córka miała na sobie białą suknię.

Wykorzystuję słabość i niewiedzę rodziców, którzy pozwalają córkom wychodzić wieczorami z domu i wracać o dowolnej godzinie. Liczba młodych, samotnych matek powiększa się z dnia na dzień, a to dlatego, że jestem bardzo sumienny i sprytny w wymyślaniu i podsuwaniu pokus. Także w zawartych po Bożemu rodzinach działam nieustannie: często udaje mi się sprawić, że rodzice nie chcą zaakceptować nowych dzieci i zabijają je zanim wyjdą one z łona matek. Ileż razy udaje mi się przez różne podstępy osłabić uczucie panujące pomiędzy małżonkami i skierować serce mężczyzny ku innej, zamężnej kobiecie, albo też lepiej - serce kobiety ku innemu, też żonatemu mężczyźnie. Tak więc podsuwając nieczyste pożądania
doprowadzam małżonków do prawnych rozwodów i separacji, zabijając po drodze naturalną miłość rodziców do swoich dzieci”.


- Jakie jeszcze inne argumenty masz w zanadrzu?

- „Przekonuję ludzi, że separacja małżeńska tylko dawniej była uważana za coś złego, natomiast obecnie, wraz z progresem jest rzeczą konieczną, ponieważ sercem nie można rządzić, a wolność osobista nie może być ograniczana przez nikogo. Owoce mojej diabelskiej pracy są naprawdę duże. Dzięki nieczystości, pobudzając ludzkie żądze prowadzę mężczyzn i kobiety gdzie tylko zechcę”.

- To znaczy prowadzisz do piekła?

- „Oczywiście! Jak tylko umrą będą dzielić mój los, tam gdzie jest wieczny płacz, wyrzuty
sumienia i zgrzytanie zębów”.


- Domagam się kolejnej informacji. Wy demony przebywacie zawsze w gorejącej
otchłani czy też możecie z niej wychodzić?

- „Tylko dzięki przyzwoleniu Najwyższego Lucyfer może wysyłać demony na świat. Ty jako ksiądz wiesz, że wyroki Boskie są niezbadane. Demony krążące po świecie nadal cierpią, ponieważ zawsze znajdują się pod karzącą ręką Boga, jednakże na świecie mogą znaleźć jakąś ulgę”.

- Rozumiem w pewnym stopniu tę rzeczywistość, ponieważ Jezus powiedział: „Kiedy demon wychodzi z człowieka, idzie w poszukiwaniu odpoczynku”. Poza tym, ty sam Melid dałeś mi to do zrozumienia, kiedy podczas egzorcyzmu pytałeś mnie:

„Powiedz mi gdzie mam pójść a pójdę sobie!”.

Powiedziałem ci wtedy: „Odejdź na pełne morze i wejdź w jakąś
rybę”.

A ty na to: „Ja szukam ludzi”.

Dodałem więc: „Dlaczego nie chcesz wejść w rybę?”.

Odpowiedziałeś: „Dlaczego ty nie chcesz odpoczywać w ciele zwierzęcia?”.

A zatem wy, demony krążące po świecie, chociaż cierpicie nieustannie ze względu na wasze potępienie, to jednak to cierpienie może być czasami większe, czasami mniejsze. Błąkając się po tym świecie możecie czasami, o ile Bóg pozwoli na to, zapanować nad ludzkim ciałem. Dowodem na to są opętani; o tych nieszczęśnikach często jest mowa w Ewangeliach. Kiedy jednak nie możecie zapanować nad ludzkim ciałem, wchodzicie w zwierzęta, jak w Gerazie za czasów Jezusa, wchodząc w ciała pasących się świń.

Możecie także zapanować nad pewnymi miejscami, szczególnie tam gdzie odbywają się seanse spirytystyczne, powodując tam zaistnienie zjawisk niewytłumaczalnych i przerażających, dla których ustąpienia są potrzebne specjalne błogosławieństwa kapłańskie...

- „Masz inne pytania?”.

- Dopiero zacząłem. Podzielę się z tobą obserwacją wynikającą z mojego doświadczenia jako egzorcysty. Ponieważ w ciele ludzkim doświadczasz w jakimś stopniu odpoczynku,kiedy więc możesz kogoś posiąść, uciekasz się do różnych sztuczek, aby w nim jak najdłużej pozostać. Po pierwsze robisz wszystko, aby nie rozpoznano cię i nie egzorcyzmowano z tej osoby. Wybierasz ciała ludzkie, które cierpią na jakąś dolegliwość. W ten sposób zamiast zająć się opętaniem wszyscy koncentrują się na chorobie. Tak więc w ciele niektórych opętanych może występować jednocześnie i choroba i samo opętanie.

Aby nie dać się wypędzić często mówisz: „Jestem dobrym duchem. Przybyłem aby pomóc całej rodzinie”. Ty boisz się egzorcyzmów i kiedy jesteś zidentyfikowany, próbujesz wprowadzić w błąd kapłanów egzorcystów, starając się przekonać ich o nieskuteczności egzorcyzmów.

W ten sposób niektórzy z nich widząc brak owoców egzorcyzmu zniechęcają się i przestają je odprawiać. Także i ze mną usiłowałeś zastosować tę taktykę, ale ja starałem się nie zniechęcać i nie wpaść w twoją sieć.

Pamiętasz Melid tego mężczyznę, którego trzymałeś w swojej niewoli przez ponad dwadzieścia lat? Ja jednak każdego dnia odprawiałem egzorcyzm; ty opierałeś się modlitwom; zacząłem więc egzorcyzmować dwa razy dziennie; wtedy podrażniony powiedziałeś:

„Basta! Już więcej nie wytrzymam! Wolę wrócić do otchłani piekielnej”.

Wśród sztuczek które stosujesz jest jeszcze inna, kiedy zostajesz odkryty często mówisz:

„Jestem duszą takiej a takiej zabitej osoby”. Pamiętasz Melid, kiedy podczas pewnego egzorcyzmu zapytałem:

„Kim jesteś?”. Odpowiedziałeś: „Jestem sierżantem Bluetti z Palermo, zabitym 16 lat
temu”.
Jednak kiedy stopniowo nasilałem modlitwy, w końcu wyjawiłeś: „Jestem demonem! Dlaczego chcesz mnie wypędzić? Co złego czynię tej osobie?”.

Chciałbym wiedzieć Melid dlaczego wy demony wolicie wrócić do piekła niż znosić egzorcyzmy...?

- „Kiedy jesteśmy w piekle nasze cierpienie jest ogromne, ale podczas egzorcyzmów jest ono jeszcze większe. W piekle jesteśmy, że tak powiem, daleko od Boga. Podczas egzorcyzmów jesteśmy bliżej Niego i stąd nasze cierpienie powiększa się. Podobnie jak w przypadku pieca ognistego: im bardziej zbliżasz się do niego, tym bardziej odczuwasz żar z niego bijący”.

- Kto by przypuszczał Melid, że pomiędzy nami powstanie taki związek, oczywiście nie przyjaźni, ale nieprzerwanej walki? I to jakiej walki. Niejednokrotnie pytam samego siebie z przekąsem: co takiego przyciąga Melida do mnie? Nie odstępuje ode mnie ani w dzień ani w nocy i ciągle męczy mnie duchowo i cieleśnie. Ty, demonie jesteś bardzo pracowity w znęcaniu się nade mną, ale zauważyłem że będąc aniołem ciemności w sposób szczególny upodobałeś sobie noc do pojawiania się i męczenia mnie.

- „Klecho, nie potrzeba dużej wiedzy żeby zrozumieć moje postępowanie wobec ciebie.
Moim zadaniem jest zabieranie dusz Bogu, a ty przeciwstawiasz się temu i zabierasz je mnie.
Ciągle piszesz i rozdajesz różne książeczki religijne, a ci którzy je czytają wierzą w to co piszesz”.


- Dobrze, ale skoro jesteś potężny, a ja piszę książki przeciw tobie, a w czterech z nich bezpośrednio cię demaskuję, to dlaczego nie sparaliżujesz mi ręki?

- „Nie mogę, ten tam (Bóg), nie pozwala mi na to”.

- Pamiętasz Melid co zrobiłeś kilka miesięcy temu? Było to o godzinie szóstej rano,
wstawałem z łóżka, wpadłeś do mojego pokoju rozwścieczony i złapałeś mnie za gardło.
Chciałeś mnie wtedy udusić. Czułem twoje łapska na szyi i na innych częściach ciała.
Walka była zaciekła...

- „Tak. Wygrałeś ty, ponieważ Chrystus dał ci broń, która jest silniejsza ode mnie.
Jest to wezwanie Krwi Chrystusa, wezwanie które nieprzerwanie powtarzasz podczas walki ze mną.
Tego poranka miałeś gotowe do wysłania dwa tysiące książek i dlatego zaatakowałem cię”.


- Skoro mówimy o twoich widzialnych pojawieniach się, wyjaśnij mi jedną niezrozumiałą rzecz. Wnocy 24 ma maja 1963 r. wszedłeś do mojego pokoju.

Przybrałeś wtedy postać potężnie zbudowanej kobiety. Rzuciłeś się na mnie.Jak zwykle zacząłem walczyć, ale w pewnym momencie unieruchomiłeś mnie. Wiesz dobrze, że kiedy walczymy ze sobą, instynktownie gryzę cię po rękach, ale dziwnym trafem nic wtedy nie czuję między zębami. Dlaczego czuję na swoim ciele twoje łapska, kiedy cię odpycham czuję twoje ciało, ale kiedy gryzę, zębami trafiam w próżnię?

- „Tej samej nocy, kiedy zaatakowałem cię przyjmując postać kobiety, pojawiłem się potem w innej, ludzkiej postaci obok twojego łóżka. Mogłeś wtedy mnie obserwować.

Widziałeś moją karnację, żyły, kości. Widziałeś ludzkie ciało. Instynktownie usiłowałeś mnie dotknąć, ale kiedy tylko twoja ręka zbliżyła się do mojej, nagle zniknąłem i znowu zostałeś sam w pokoju.

My demony, chociaż zbuntowaliśmy się, to jednak nadal zachowaliśmy naszą naturę anielską, a więc także i inteligencję, która przewyższa jakikolwiek ludzki rozum. Znamy wszystkie tajemnice natury i dlatego możemy przyjąć każdą z możliwych form zmysłowych. Możemy uczynić widzialnym to, co tak naprawdę nie istnieje fizycznie, a także ukryć to, co istnieje.

Możemy także dać wam odczuć lub też nie różne wrażenia. Ciało tej kobiety, którą widziałeś, a także osoba, która zjawiła się później, w rzeczywistości nie istnieją, ale oddziaływały na ciebie tak jakby istniały fizycznie”.


- Dlaczego ta napaść miała miejsce właśnie tamtej nocy?

- „Był to wybuch gniewu wobec ciebie, ponieważ poprzedniego dnia byłeś przyjęty przez Papieża na audiencji prywatnej i miałeś okazję dokonać osobistych zwierzeń, a to mi się nie podobało”.

- Wydaje mi się, że wiele razy napadasz na mnie także bez powodu. Pamiętasz Melid jak kilka lat temu napadłeś na mnie w środku nocy? Wszedłeś wtedy do mojego pokoiku i jak zwykle rzuciłeś mi się do gardła, ale nie mogłeś mi nic zrobić, bo jak sam widziałeś u wezgłowia mojego łóżka pojawiła się nagle jakaś groźna ręka i już po krótkiej chwili musiałeś zostawić mnie w spokoju i uciekać. A pamiętasz jak pod koniec lipca 1983 r. byłem w pensjonacie św. Klary we Fiuggi? Wpadłeś wtedy do mojego pokoju i rzuciłeś granat. Dlaczego to zrobiłeś? Co to był za wybuch! Pomyślałem sobie wtedy: tym razem Melid porozbijał zlew, lustro i wszystko inne! Tymczasem okazało się, że nic nie zostało zniszczone.

- „Musiałem ci przeszkodzić wtedy we Fiuggi, ponieważ swoimi wieczornymi naukami wyrywałeś mi dusze, które już były moje, a one masowo wracały do Chrystusa”.

- Melid, przez pewien okres twoje ataki były bardzo częste?

- „Pewnie, bo wtedy przebywając w górach, zatopiony w ciszy bez przerwy pisałeś książki. Z każdą napisaną stronicą mój gniew narastał. Właśnie dlatego napadałem na ciebie, także dręcząc cię wewnętrznie”.

- Tak było. Właśnie wtedy chciałem zrozumieć bliżej twoje działanie. Jezus pozwolił na to. Pewnej nocy, kiedy udawałem się na spoczynek w moim pokoiku, usłyszałem nagle coś jakby zbliżający się cyklon. Był on poprzedzony przez ostry syk, słyszalny na metr od mojego łóżka. W międzyczasie znalazłem się w twoim posiadaniu i zobaczyłem, że jesteśmy w mrocznej jaskini.

Byliście we trzech. Wszyscy o czarnych twarzach. Twoi towarzysze porozsiadali się i zaczęli przyglądać się naszej walce.
Biliśmy się mocno przez około dziesięć minut. Wiem to, bo jak tylko mnie puściłeś sprawdziłem zegarek. Melid, tak bardzo mnie dręczysz, jak wiele form przybierasz aby mi dokuczyć, także na ulicy, nie tylko w domu?

Pamiętasz wtedy, w moim mieście, na placu we Florencji, albo w szpitalu, czy też wtedy gdy przyjąłeś postać strażnika nocnego? Chciałbym wiedzieć jaką korzyść odnosisz z mnożenia tych nieustannych dręczeń jakich mi dostarczasz?
Kiedy jestem w łóżku oto nagle słyszę jakiś dzwonek pod kołdrą, albo przyjmujesz postać krogulca i łopoczesz skrzydłami, bijąc mocno w moją poduszkę. Innym razem kładziesz się obok mnie i głęboko oddychasz. Wielokrotnie w ciągu dnia
walisz mnie pięściami w plecy, albo jak pająk rozpłaszczasz się na mojej twarzy.

Pamiętam też jak dałeś mi odczuć ból ukłucia grubej igły przechodzącej od czubka głowy aż do podbródka!
W rzeczywistości żadnej igły nie widziałem, ale ból był nadwyraz rzeczywisty. I jeszcze, jaką przyjemność czerpiesz z tego okropnego wycia iburczenia jakie mi dajesz słyszeć?

- „Klecho, niewiele potrzeba żeby to zrozumieć! Ty mnie dręczysz swoimi różnorodnymi działaniami ewangelizacyjnymi, a ja ci się po prostu odpłacam.

Teraz raczej ja ci zadam pytanie: czyżbyś naprawdę się mnie nie bał? Jestem Melid i mam
wszystko co jest potrzebne, aby zrobić z ciebie szmatę”.


- Prawdę mówiąc tylko kilka razy lekko zadrżałem przed tobą, ale szybko mi to przechodziło, kiedy tylko przypominałem sobie, że ty nie jesteś wolny i nie możesz nawet na centymetr oddalić się od woli Bożej. I rzeczywiście, kiedy próbowałeś mnie zastraszyć, zawsze ci odpowiadałem: Nie boję się!

Jeśli Bóg na to pozwala, proszę działaj, w przeciwnym razie nic mi nie możesz zrobić.

Pamiętasz jak pewnego razu zacząłeś mi grozić? „Zobaczysz klecho co ci zrobię dzisiaj w nocy!”. Czekałem więc na ciebie tej nocy. Przyszedłeś, ale nie mogłeś wejść do mojego pokoju. Łomotałeś w drzwi, ale nie mogłeś ich otworzyć. Teraz Melid zmienimy temat.

Wiesz dobrze, że czasami Jesus sam wybiera sobie dusze i wprowadza je w mistyczny stan. Te dusze są batalionem szturmowym przeciwko wam, demonom. Mają one stygmaty, cierniową koronę na głowie i radują się rozlicznymi wizjami niebiańskimi.

Cierpią jednakże niezmiernie, ponieważ muszą uratować wiele zagubionych dusz. Wy demony znacie te wybrane dusze bardzo dobrze, każdą z osobna.

- „No pewnie, znamy je dobrze i każdą z nich śledzimy w dzień i w nocy, tak jak znaliśmy i śledziliśmy Ojca Pio. Jeśli Chrystus pracuje w tych duszach na 100 procent, to my wysilamy się w naszych diabelskich zakusach na 90 procent.

Uderzamy bezpośrednio w te mistyczne dusze, a pośrednio także w ich kierowników duchowych. Wiem dobrze, że przez długie lata byłeś i ciągle jesteś kierownikiem duchowym wielu wybranych dusz, To twoje zadanie powinno ci
wytłumaczyć nienawiść jaką czuję do ciebie. A teraz, co jeszcze chcesz wiedzieć?”


- Tylko małe wyjaśnienie. Nie będę zatrzymywał się nad historią każdej ze znanych mi dusz mistycznych. Przypomnę ci tylko o jednej, którą prowadzę od 35 lat. Dobrze wiesz o kim zamierzam teraz mówić. Tak jest o tej kobiecie, męczennicy Powołania Zakonnego.

Od dzieciństwa Jezus objawiał się jej i wybrał ją na ofiarę nadzwyczajną.

Wpoił w nią mocne pragnienie zostania zakonnicą. Kiedy wielokrotnie usiłowała zrealizować swoje powołanie w różnych zakonach, ty poprzez swoje niecne podstępy sprawiałeś, że nigdzie nie mogła złożyć ślubów zakonnych i ze wszystkich wspólnot była bezlitośnie wydalana. Pamiętasz co się wydarzyło w Turynie, w Instytucie sióstr św. Anny?

W okresie, kiedy nosiła już strój zakonny, każdego wieczoru, kiedy wspólnota udawała się na nocny spoczynek, otwierałeś zamkniętą bramę, a następnie wszystkie drzwi i zabierałeś siłą tę młodą zakonnicę, żeby przez kilka godzin pod przymusem wozić ją na motorze po mieście. Wszyscy mieszkańcy miasta byli oburzeni widząc ciebie, pod postacią młodzieńca, jak woziłeś na motorze dziewczynę ubraną w strój zakonny.

Historia ta powtarzała się w każdą noc około godziny 11. Siostra Przełożona nie chciała wierzyć w krążące na ten temat plotki, aż do dnia kiedy w mieście zrobiło się naprawdę głośnio. Zaprosiła wtedy do klasztoru osoby, które widziały młodego człowieka na motorze z zakonnicą, przedstawiła im całą wspólnotę i poprosiła o wskazanie winowajczyni.
Wszyscy, jednomyślnie wskazali na tę biedaczkę: „To ona! To jest ona!”.

Następnego dnia rodzina tej zakonnicy została zawiadomiona telegramem o wydaleniu ich córki ze Zgromadzenia.
Pamiętasz też pewnie Melid, jak osoba ta została potem przyjęta na próbę do Wspólnoty Sióstr w Castelfidardo.

Tam też nie dawałeś jej spokoju. Pewnego dnia, kiedy siostry były zebrane w kaplicy na wspólną modlitwę brewiarzową pojawiłeś się tam także i ty, w ludzkiej postaci. Byłeś wtedy widoczny nawet dla siostry Przełożonej.

Pamiętasz co wtedy zrobiłeś? Podskoczyłeś do tej młodej dziewczyny i ściągnąłeś z niej ubranie, pozostawiają ją jedynie w majtkach. Wszystkie siostry uciekły spłoszone z kaplicy, a twoja ofiara już następnego dnia została odesłana do domu.

Byłeś w tej sprawie bardzo uparty Melid, ale ja także nie poddawałem się i nadal pozostałem kierownikiem duchowym tej osoby. Poszukałem dla niej kolejnego Zgromadzenia, tym razem klauzurowego, poinformowałem o wszystkich zajściach
Przełożoną, która ani trochę się nie przestraszyła i przyjęła tę dziewczynę do wspólnoty.

Oczywiście i tym razem nie dawałeś za wygraną i podwoiłeś swoje diabelskie sztuczki, stając się o wiele bardziej natrętny niż w poprzednich przypadkach.

Przychodziłem i ja częściej niż zwykle do tego klasztoru. Przełożona informowała mnie o wszystkim. Była przy tym bardzo odważna, chociaż dla zastraszenia jej zacząłeś przybierać różne postaci także w jej obecności.

Młoda zakonnica była już odporna na twoje ataki, ale tym razem przygotowywałeś jej coś nowego. Kiedy została już dopuszczona do obłóczyn, uroczystego przywdziania habitu, kilka dni przed tym wydarzeniem obciąłeś jej włosy. Siostra Przełożona wpadła w zakłopotanie ponieważ ryt obłóczyn przewidywał obcięcie nożyczkami trzech
kosmyków włosów aspirantce przywdziewającej strój zakonny.

W ten sposób Przełożona musiała udawać, że obcina włosy, których przecież nie było. Powiedz mi Melid po co obcinałeś te warkocze, które ja do dziś zachowałem na pamiątkę tych wszystkich wydarzeń?

- „Pewnego dnia, ta młoda dziewczyna dokonała aktu próżności z zachwytu nad swoimi pięknymi, kasztanowymi warkoczami. Najwyższy pozwolił mi wtedy na obcięcie jej włosów na zadośćuczynienie tego próżnego czynu”.

- Ale także i tym razem nie dałeś za wygraną i tak jak poprzednio zabierałeś siłą tę dziewczynę i krążyłeś z nią nocami po mieście. Na konsekwencje tego nie trzeba było długo czekać, dziewczyna znowu musiała opuścić klasztor. Na szczęście w miejscu, w którym przebywałem, znałem bardzo oddanego kapłana, proboszcza parafii.

Opowiedziałem mu całą historię, a on bardzo się tym przejął i postanowił zaopiekować się tą męczennicą powołania zakonnego. Umówiliśmy się, że jak tylko zaczną dziać się jakieś dziwne rzeczy, zadzwoni do mnie a ja natychmiast przyjadę, ponieważ wiem co należy robić w takich przypadkach. Minęło tylko kilka dni i pewnego poranka otrzymuję od niego telefon: „proszę szybko przyjechać do mnie”. Weszliśmy obaj do jej pokoju. Leżała spokojnie w łóżku, na przykryciu.
Była ubrana, twarz miała pokrytą licznymi, krwawiącymi ranami: jedną na czole, drugą na brodzie, inne dwie na policzkach. Jej wargi nosiły ślady poparzeń. Ręce jej były tak ściśle związane w nadgarstkach, że z ucisku stały się czarne.

Nie pierwszy raz widziałem ludzi w takim stanie, dlatego nie wywarło to na mnie większego wrażenia.
Zapytałem dziewczynę co się wydarzyło?

Ze spokojem w głosie odpowiedziała mi: „Wczoraj w nocy koło godziny jedenastej klęczałam przy łóżku. Pojawił się demon i jak zwykle porwał mnie na miasto. Dzisiaj rano, koło piątej przyprowadził mnie z powrotem. Następnie dotykając mnie
poparzył mi twarz, a potem związał ręce”. „Proszę księdza - powiedziałem proboszczowi - niech ksiądz nie przejmuje się tym. Ona nie pierwszy raz została tak potraktowana przez diabła i wie już jak o siebie zadbać. Po tygodniu jej rany znikną a skóra nabierze świeżości jak u dziecka”. Wtedy proboszcz rozciął nożem więzy krępujące dziewczynę.
A teraz powiedz mi Melid, dlaczego tak dręczysz tę osobę?

- „Poprzez swoje życie ofiarnicze wyrywa z moich szponów wiele dusz, a ja nie mogąc temu przeszkodzić, przynajmniej prześladuję ją w dzień i w nocy. Wiem, że Chrystus zwycięży, ale chociaż w ten sposób wyładuję swoją złość”.

- Melid, wiem że masz potężnych wrogów, a są to ci, którzy na co dzień żyją w głębokiej
przyjaźni z Bogiem i oddają się sumiennie swojemu apostolatowi.

Masz też niestety wielu przyjaciół, a są wśród nich tacy, którzy nie wierzą w twoje istnienie.

Twierdzą, że nie wierzą w ciebie, ale żyją według twoich wskazań. Przeczą istnieniu piekła i oddają się grzechowi, dążąc jedynie do zaspokojenia własnych żądz. Do innej kategorii twoich sprzymierzeńców należą ci, którzy wchodzą w relację z tobą poprzez seansy spirytystyczne, w sposób szczególny zaś ci, którzy chcą stać się medium.

Ty pragniesz tego, żeby ci „wywoływacze duchów”, medium, oraz ich ciekawscy przyjaciele wzywali ciebie.

Wierzą oni, że w tych seansach wywołują dusze zmarłych, a tymczasem to ty kłamiąc,odpowiadasz na ich pytania.

Masz w tym swój cel, ponieważ chcesz wszystkich ludzi nieustannie okłamywać.

Kłamiesz mówiąc o reinkarnacji, o przybyszach z kosmosu, czy też o błądzących po ziemi duszach poddanych oczyszczeniu. Dobrze wiesz, że przekonując ludzi o reinkarnacji, tym samym utwierdzisz ich w przekonaniu, że piekła nie ma.

Pamiętasz Melid jak jednego dnia zapytałem cię: „Melid, w Imię Boga, odpowiedz!
Prawdą jest, że reinkarnacja, o której chcesz nas przekonać jest twoją sztuczką?”.

Odpowiedziałeś: „Jeśli wiesz, że to sztuczka, to po co mnie pytasz? Nawet jeśli kłamię,
zawsze znajdzie się ktoś kto mi uwierzy”.


No to teraz wyjaśnij mi kilka rzeczy odnośnie seansów spirytystycznych. Kiedy medium wzywa zmarłą duszę i zadaje jej pytania, uczestnicy seansu są przekonani że wezwana dusza przychodzi i odpowiada na pytania.

Tymczasem ty i twoi towarzysze podszywaliście się pod te dusze i pokornie zaspokajaliście ciekawość obecnych, oczywiście wciskając im same kłamstwa. Innym razem byliście rozwścieczeni.

Dlaczego? Wiele razy mi o tym mówiłeś co wyprawialiście z uczestnikami seansów.

Właśnie w tych dniach przyszedł do mnie młody chłopak, cały roztrzęsiony:

„Wracam z Vicenzy, gdzie z grupą przyjaciół postanowiliśmy podczas seansu wezwać pewnego zmarłego: medium poczuł się nagle bardzo źle, z ust toczyła mu się piana.

Obrazy i inne rzeczy znajdujące się na ścianach zaczęły drżeć. Stół przy którym siedzieliśmy podniósł się o metr nad podłogę i poleciał w stronę jednej ze ścian, a następnie przylepił się do niej. Po krótkiej chwili z hukiem opadł na ziemię. Ja i moi koledzy z przerażeniem wypadliśmy z pokoju. Doskoczyliśmy do naszych motorów, ale żaden z nich nie chciał
odpalić”.

Ten chłopak powiedział mi jeszcze:

„Nigdy nie mam zamiaru powtórzyć tego doświadczenia. Jakaż trwoga! Podczas innych seansów spirytystycznych nigdy nie wydarzyło się nic podobnego, zawsze panował spokój”.

Powiedz mi Melid, dlaczego tym razem zdarzyło się to zamieszanie?

- „Łatwo możesz domyśleć się przyczyny. Jeśli nawet ten kto uczestniczy w seansach jest mało religijny, a nawet cudzołoży, czy też od dawna nie przystępuje do sakramentów, ale przez przypadek ma przy sobie jakąś poświęconą rzecz, odwołującą się do Chrystusa czy do tej Kobiety, mojej nieprzyjaciółki, za każdym razem sieję przerażenie wśród tych, którzy wzywają zmarłych”.

- Teraz Melid żądam od ciebie odpowiedzi na moje ostatnie pytanie. Wiem, że nie będziesz chciał tego zrobić, ale rozkazuję ci.

- „Akimże ty jesteś klecho, aby mi rozkazywać?”.

- Jestem marnym stworzeniem, ale jednocześnie Kapłanem i ministrem Boga. Przez autorytet Boży płynący z mojego kapłaństwa rozkazuję ci powiedzieć prawdę. Z odpowiedzi, których mi udzieliłeś można byłoby wnioskować, że cały świat, z powodu niemoralnych czynów znajduje się w twoim posiadaniu.

W tym świecie jednak oprócz twojego królestwa jest też Królestwo Boże. Zło czyni więcej hałasu niż dobro, ale jakże wiele dobra jest w tym świecie także dzisiaj. Nie da się zliczyć tych wszystkich dusz, które poprzez uroczyście lub prywatnie złożoną przysięgę postanowili żyć w czystości!

Jak wiele kobiet i mężczyzn są gotowi raczej oddać życie niż popełnić grzech nieczystości. Ileż małżeństw zachowuje słuszną powściągliwość w tej materii! Jak wielką chwałę oddają tym samym te wszystkie dusze swojemu Stwórcy. Odnośnie do tych dobrych, zwycięskich w pokusach dusz, powiedz mi czego najbardziej się w nich boisz i nienawidzisz?

- „Dwóch rzeczy: modlitwy i ucieczki od złych okazji”.

- A dlaczego boisz się aż tak bardzo modlitwy?

- „Bo jest ona pierwszym krokiem w stronę Boga, wysługuje liczne łaski i trudno jest mi przyciągnąć do siebie kogoś, kto dużo i wytrwale się modli. Wszyscy ci, którzy teraz znajdują się w piekle nie modlili się, albo też modlili się mało i niedbale.

W sposób szczególny nienawidzę modlitwy kierowanej do tej Kobiety, której imienia my demony nigdy nie wymawiamy. Drugą rzeczą, której nienawidzę jest ucieczka i pogardzanie złymi okazjami. Moi niewolnicy ze względu na nieczystość nie tylko nie uciekają od pokus i złych okazji, ale sami ich poszukują i z pasją stwarzają coraz to nowe”.


Don Giuseppe Tomaselli - egzorcysta
wojownikChrystusa and one more user like this.
wojownikChrystusa likes this.
poznanieprawdy likes this.
Krzysiekk
100 razy bardziej uszanuje księdza który sam przyzna że błądzi niż tego co prawi a sam jest w ciemności.
wacula25@wp.pl likes this.
Weronika..S
@Krzysiekk Nie masz racji, nie mówią o grzechu cudzołóstwa, ten grzech dla nich to tylko ,,niesakramentalne,, za Janem Pawłem II, a nie cudzołóstwo. Współcześnie mamy plagę sodomii. Czy słyszałeś obecnie o potępieniu tego grzech z ,,ambony,,. Ja nie.
Krzysiekk
Mnie to tylko dziwi że duchowni mówią o grzechach (i słusznie że to robią), a o swich jakoś nie mówią. Że ksiądz wybierający pana tego świata(pieniądze) pójdzie do piekła. Że nie udzielenie sakramentu, bo ktoś za biedny też ciężko grzeszy... o tym jakoś żaden egzorcysta ani duchowny nie wspomina..
Weronika..S
My to wiemy bez diabelskich relacji, to głosił Kościół dotychczas, teraz relatywizuje się grzechy ciała, a przykład z najwyższej półki to AL Franciszka.
xmireknowak and one more user like this.
xmireknowak likes this.
renira likes this.
- Co myślisz o tych wszystkich, którzy żyją niemoralnie?

„Myślę, że są już zapisani w rejestrze potępionych i że tylko wielka łaska mogłaby ich z niego wymazać”.
tak, tak, dzień dobry franciszku.. prowadzisz ludzi do piekła..
One more comment from Nemo potest duobus dominis servire !
DUSZE CZYŚĆCOWE WYPROSZĄ WSZYSTKO
Od wielu lat praktykuję modlitwę za dusze czyśćcowe i jestem przekonany co do jej niezwykłej skuteczności.

,,nie ma takiej prośby, która nie byłaby wysłuchana przez Pana Boga, jeśli jest ona zanoszona za przyczyną dusz w czyśćcu cierpiących,,
predex likes this.
To nie "Obłęd politycznej poprawności!" To postępy satanizacji .
Publiczne cytowanie Biblii jest łamaniem prawa. Rani uczucia muzułmanów i homoseksualistów

wpolityce.pl/swiat/346461-obled-po…

W takie absurdy aż trudno jest uwierzyć. A jednak. Brytyjski sąd uznał, że publiczne czytanie Pisma Świętego narusza porządek publiczny i łamie prawa zwłaszcza gdy odbierane jest krytycznie przez …More
To nie "Obłęd politycznej poprawności!" To postępy satanizacji .
Publiczne cytowanie Biblii jest łamaniem prawa. Rani uczucia muzułmanów i homoseksualistów

wpolityce.pl/swiat/346461-obled-po…

W takie absurdy aż trudno jest uwierzyć. A jednak. Brytyjski sąd uznał, że publiczne czytanie Pisma Świętego narusza porządek publiczny i łamie prawa zwłaszcza gdy odbierane jest krytycznie przez muzułmanów i homoseksualistów

Jak informuje „Nasz Dziennik” brytyjski wymiar sprawiedliwości nęka za publiczne czytanie Pisma świętego. Zdaniem prokuratura publiczne cytowanie Biblii jest łamaniem prawa.

W lutym Mike Overd i Michael Stockwell zostali skazani na grzywnę po 2016 funtów (9,6 tys. zł) każdy za naruszenie porządku publicznego i obrazę uczuć religijnych muzułmanów. Wczoraj odbyła się ich rozprawa apelacyjna —opisuje tę chorą sytuację „Nasz Dziennik”.
Skazani przez brytyjski sąd mężczyźni prowadzili akcję ewangelizacyjną w dużym centrum handlowym w Bristolu. Przekonywali, że Bóg jest miłością, Jezus Chrystus jedynym Zbawicielem. Odpowiadając na pytania zgromadzonych bardzo krytycznie wypowiedzieli się o homoseksualizmie.

I tak Wielka Brytania w imię poprawności politycznej staje po stronie muzułmanów i homoseksualistów.

W imię ich praw coraz częściej cenzurowani, a nawet prześladowani są chrześcijanie.


ann/”Nasz Dziennik”
Melchizedek likes this.
A więc, w rejestrze twoich niewolników są także rozwodnicy i rozwódki?

- „Najwyższy, przed którym wszyscy muszą być czyści i bez skazy, nie wpuści do swojego Królestwa, tych którzy żyją na co dzień w grzechu nieczystości. To właśnie ja i moi towarzysze przekonaliśmy przywódców waszych krajów, aby zaakceptowali prawo rozwodowe, bez którego promowany przez nas »postęp cywilizacyjny « byłby …More
A więc, w rejestrze twoich niewolników są także rozwodnicy i rozwódki?

- „Najwyższy, przed którym wszyscy muszą być czyści i bez skazy, nie wpuści do swojego Królestwa, tych którzy żyją na co dzień w grzechu nieczystości. To właśnie ja i moi towarzysze przekonaliśmy przywódców waszych krajów, aby zaakceptowali prawo rozwodowe, bez którego promowany przez nas »postęp cywilizacyjny « byłby niemożliwy.

Pierwszymi, którzy zapłacą za to prawo, nazwane przez ciebie niegodnym, a które jest skarbem mojego królestwa, będą jego prawodawcy, odpowiedzialni za grzechy nieczyste osób rozwiedzionych. Karę poniosą także ci, którzy zaakceptowali to prawo.
xmireknowak likes this.
2 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
- Na czym polegała ta próba, której zostaliście poddani, wy wszyscy Aniołowie?

- „Mieliśmy pogodzić się z tym, że Syn Najwyższego przyjmie ludzką naturę, a my posiadający naturę anielską, która jest o wiele szlachetniejsza od ludzkiej, mielibyśmy oddać Mu pokłon i czcić Go.Lucyfer, który lśnił jak słońce na niebie, zbuntował się:

„Jeśli stanie się człowiekiem, nie będę Mu służył, będę ważniej…
More
- Na czym polegała ta próba, której zostaliście poddani, wy wszyscy Aniołowie?

- „Mieliśmy pogodzić się z tym, że Syn Najwyższego przyjmie ludzką naturę, a my posiadający naturę anielską, która jest o wiele szlachetniejsza od ludzkiej, mielibyśmy oddać Mu pokłon i czcić Go.Lucyfer, który lśnił jak słońce na niebie, zbuntował się:

„Jeśli stanie się człowiekiem, nie będę Mu służył, będę ważniejszy od Niego!”. Podczas tej próby pojawiła się ludzka postać”.
.....
- Ale dlaczego te kobiety bezwstydne w ubiorze nie pamiętają o tym, że trzeba umrzeć i że ich ciało stanie się pokarmem dla robaków?

- „No bo ja Melid, oddalam od nich te myśli, które mogłyby odłączyć je ode mnie. Podobnie wykorzystuję tych, którzy znajdują upojenie w tańcu, balach i dyskotekach”.

- Z całą pewnością twoje intrygi wśród miłośników tańca przynoszą owoce nieczystości, bowiem lubie…More
- Ale dlaczego te kobiety bezwstydne w ubiorze nie pamiętają o tym, że trzeba umrzeć i że ich ciało stanie się pokarmem dla robaków?

- „No bo ja Melid, oddalam od nich te myśli, które mogłyby odłączyć je ode mnie. Podobnie wykorzystuję tych, którzy znajdują upojenie w tańcu, balach i dyskotekach”.

- Z całą pewnością twoje intrygi wśród miłośników tańca przynoszą owoce nieczystości, bowiem lubieżna muzyka oraz ruchy wymagane we współczesnych tańcach są obliczone na wywołanie pożądania seksualnego. Niestety, także i te osoby należą do twojego diabelskiego królestwa.

Jestem pewien, że także literatura i prasa pornograficzna są trucizną, której
powszechnie używasz do niszczenia dusz.

- „Oczywiście! Książki, które wzniecają pożądanie oraz gorszące zdjęcia są moją potężną bronią i często jej używam. Odrywam ludzi od zdrowej literatury, wzbudzając w nich niechęć do niej, a jednocześnie budzę w nich pociąg do rzeczy nieczystych. Pisarze wiedzą o tym, znają upodobania ludzi i dla chęci zysku rozrzucają na kartach swoich powieści i magazynów ilustrowanych nasiona nieczystości, które sami noszą w sercach. Tego typu lektura pobudza zmysły i pragnienie przyjemności w czytelnikach i w ten sposób liczba moich ofiar ciągle się powiększa”.
Piotr2000 likes this.
Melid, Jezus wyraźnie powiedział: jeśli mężczyzna patrzy na kobietę pożądliwie, już zgrzeszył z nią w swoim sercu. Nieszczęsne kobiety nieroztropne! Pamiętajcie, że jest nieczystość ciała, ale także i myśli: któż zliczy grzeszne myśli i pragnienia, które wznieca w rozwiązłych mężczyznach wasza bezwstydna moda, szczególnie na ulicach i na plażach, po których nieustannie krążą tłumy demonów?

Zach…More
Melid, Jezus wyraźnie powiedział: jeśli mężczyzna patrzy na kobietę pożądliwie, już zgrzeszył z nią w swoim sercu. Nieszczęsne kobiety nieroztropne! Pamiętajcie, że jest nieczystość ciała, ale także i myśli: któż zliczy grzeszne myśli i pragnienia, które wznieca w rozwiązłych mężczyznach wasza bezwstydna moda, szczególnie na ulicach i na plażach, po których nieustannie krążą tłumy demonów?

Zachowujecie się tak na plażach obmywając wodą wasze ciała, a jednocześnie plamiąc dusze wasze i tych, którzy na was patrzą bezwstydnie. Chcecie ochłodzić się w morzu w te dni spiekoty, a jednocześnie przygotowujecie sobie żar wiecznego ognia!

Słysząc o wiecznym ogniu uśmiechacie się ironicznie, ale te które poprzedziły was w śmierci nie robią już tego, płacąc za swoje winy wraz z innymi potępieńcami!

- „Ja jestem bardzo sprytny; aby osiągnąć swój cel w świecie, osłabiam autorytet rodziców, którzy są pierwszymi odpowiedzialnymi za nieprzyzwoity sposób ubierania się ich córek. Kobiety noszące się bezwstydnie utwierdzam w przekonaniu, że nie robią nic złego, ponieważ obecnie prawie wszystkie tak się ubierają. Posługując się brakiem ograniczeń na plażach,wzbudzam w tych kobietach przyjemność z bycia oglądanymi i podziwianymi. A teraz klecho
oznajmię ci to czego jeszcze nie wiesz. W piekle przebywają obecnie najpiękniejsze kobiety świata, te które podczas swego ziemskiego życia posługiwały się swoją fizyczną urodą w celu uwodzenia mężczyzn”.
- Myślę, że telewizja jest jednym ze skuteczniejszych środków jakie używasz w twojej diabelskiej pracy. Używana w słusznym celu może być ona źródłem dobra, używana źle może doprowadzić do wielu nieprawości. W późnych godzinach wieczornych wyświetlane są sceny nie przyzwoite i perwersyjne.

- „Ja pobudzam ciekawość dorosłych, młodzieży, a nawet dzieci i zaspokajam ich niemoralne pożądania”.

- …More
- Myślę, że telewizja jest jednym ze skuteczniejszych środków jakie używasz w twojej diabelskiej pracy. Używana w słusznym celu może być ona źródłem dobra, używana źle może doprowadzić do wielu nieprawości. W późnych godzinach wieczornych wyświetlane są sceny nie przyzwoite i perwersyjne.

- „Ja pobudzam ciekawość dorosłych, młodzieży, a nawet dzieci i zaspokajam ich niemoralne pożądania”.

- Później będą musieli zdać sprawę Bogu, sędziemu Sprawiedliwemu, wszyscy autorzy tych perfidnych transmisji, właściciele telewizji, a tak że ci którzy oglądają te
niemoralne programy. Dawniej szkoła zła najczęściej zagrażała dzieciom poza ogniskiem rodzinnym, teraz wraz z telewizją weszła pod dachy ich domów. Cóż możemy powiedzieć o złych filmach? Masy telewidzów napełniają się sprośnościami, a wy demony występne trzymacie ich w waszych piekielnych sieciach i popychacie ich nie tylko do myśli i spojrzeń nieczystych, ale także i o wiele dalej.

- „Wszyscy oni, jak dobrze to ująłeś, znajdują się w mojej sieci, ale nie zdają sobie z tegosprawy, bowiem są omamieni nieczystymi przyjemnościami. Dostrzegą sieć kiedy będzie już za późno, gdy znajdą się w gorejącym wiecznie ogniu. Myślisz klecho, że telewizory i filmy są jedynymi narzędziami, którymi posługuję się w celu zapełnienia piekła? Jak pasterz cieszy się widokiem łąk porośniętych obficie świeżą trawą, tak i ja raduję się, a może nawet i więcej, gdy patrzę na masy kobiet biegnących za nowoczesną modą, szczególnie na plażach.

Z niecierpliwością, my demony nierządu, czekamy na okres letni, aby jeszcze więcej ludzi związać naszymi sieciami nieczystości”.
14 more comments from Nemo potest duobus dominis servire !
To nie "Obłęd politycznej poprawności!" To postępy satanizacji .
Publiczne cytowanie Biblii jest łamaniem prawa. Rani uczucia muzułmanów i homoseksualistów

wpolityce.pl/swiat/346461-obled-po…

W takie absurdy aż trudno jest uwierzyć. A jednak. Brytyjski sąd uznał, że publiczne czytanie Pisma Świętego narusza porządek publiczny i łamie prawa zwłaszcza gdy odbierane jest krytycznie przez …More
To nie "Obłęd politycznej poprawności!" To postępy satanizacji .
Publiczne cytowanie Biblii jest łamaniem prawa. Rani uczucia muzułmanów i homoseksualistów

wpolityce.pl/swiat/346461-obled-po…

W takie absurdy aż trudno jest uwierzyć. A jednak. Brytyjski sąd uznał, że publiczne czytanie Pisma Świętego narusza porządek publiczny i łamie prawa zwłaszcza gdy odbierane jest krytycznie przez muzułmanów i homoseksualistów

Jak informuje „Nasz Dziennik” brytyjski wymiar sprawiedliwości nęka za publiczne czytanie Pisma świętego. Zdaniem prokuratura publiczne cytowanie Biblii jest łamaniem prawa.

W lutym Mike Overd i Michael Stockwell zostali skazani na grzywnę po 2016 funtów (9,6 tys. zł) każdy za naruszenie porządku publicznego i obrazę uczuć religijnych muzułmanów. Wczoraj odbyła się ich rozprawa apelacyjna —opisuje tę chorą sytuację „Nasz Dziennik”.
Skazani przez brytyjski sąd mężczyźni prowadzili akcję ewangelizacyjną w dużym centrum handlowym w Bristolu. Przekonywali, że Bóg jest miłością, Jezus Chrystus jedynym Zbawicielem. Odpowiadając na pytania zgromadzonych bardzo krytycznie wypowiedzieli się o homoseksualizmie.

I tak Wielka Brytania w imię poprawności politycznej staje po stronie muzułmanów i homoseksualistów.

W imię ich praw coraz częściej cenzurowani, a nawet prześladowani są chrześcijanie.


ann/”Nasz Dziennik”
- Jakimi podstępami posługujesz się, kiedy masz do czynienia z osobami prowadzącymi niemoralne życie?

- „Wypaczam w ich umysłach przykazania Stworzyciela, który dał przecież ludziom ciało jako narzędzie prokreacji.

Pracując w ich wyobraźni, sprawiam, że patrzą na powściągliwość seksualną jak na coś niewykonalnego w życiu. Po wbiciu im do głowy tego przekonania podsuwam im następnie różnorakie …
More
- Jakimi podstępami posługujesz się, kiedy masz do czynienia z osobami prowadzącymi niemoralne życie?

- „Wypaczam w ich umysłach przykazania Stworzyciela, który dał przecież ludziom ciało jako narzędzie prokreacji.

Pracując w ich wyobraźni, sprawiam, że patrzą na powściągliwość seksualną jak na coś niewykonalnego w życiu. Po wbiciu im do głowy tego przekonania podsuwam im następnie różnorakie pokusy, w zależności od tego czy jest to kobieta, czy mężczyzna, od ich wieku oraz okoliczności w jakich się znajdują”.
- Jezus Chrystus powiedział: „Kto idzie za mną nie chodzi w ciemnościach... Niebo i
ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą; niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą! Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyńskizawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze”.

Zadaję sobie pytanie: skoro słowa Jezusa, Zbawiciela i Najwyższego Sędziego ludzkości są tak …More
- Jezus Chrystus powiedział: „Kto idzie za mną nie chodzi w ciemnościach... Niebo i
ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą; niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą! Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyńskizawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze”.

Zadaję sobie pytanie: skoro słowa Jezusa, Zbawiciela i Najwyższego Sędziego ludzkości są tak straszne, jak mogą gorszyciele żyć w takim spokoju?

- „Dzieje się tak dzięki mojej interwencji. Robię im duchowe znieczulenie, niewidzialne ale rzeczywiste. Tak jak chirurg, po znieczuleniu pacjenta może kroić i obcinać mu części ciała bez zadawania bólu, tak też i ja postępuję. Sprawiam, że nie czuje on żadnej odpowiedzialności przed Stwórcą za swoje czyny i wszystko wydaje się mu być dozwolone”.
- Które z grzechów przynoszą ci najwięcej zadowolenia: osobiste, które nie mają
większego wpływu na innych, czy może te które są powodem skandalu i popychają
innych do zła?

- „Pewnie, że wolę grzechy rozsiewające skandale, bo wraz z nimi pojawiają się następne. Świat pełen jest skandali, a ja i moi towarzysze trzymamy się blisko tych którzy ich dostarczają. Ci ludzie są naszymi najlepszymi …More
- Które z grzechów przynoszą ci najwięcej zadowolenia: osobiste, które nie mają
większego wpływu na innych, czy może te które są powodem skandalu i popychają
innych do zła?

- „Pewnie, że wolę grzechy rozsiewające skandale, bo wraz z nimi pojawiają się następne. Świat pełen jest skandali, a ja i moi towarzysze trzymamy się blisko tych którzy ich dostarczają. Ci ludzie są naszymi najlepszymi pomocnikami”.
- Na czym polegała ta próba, której zostaliście poddani, wy wszyscy Aniołowie?

- „Mieliśmy pogodzić się z tym, że Syn Najwyższego przyjmie ludzką naturę, a my posiadający naturę anielską, która jest o wiele szlachetniejsza od ludzkiej, mielibyśmy oddać Mu pokłon i czcić Go. Lucyfer, który lśnił jak słońce na niebie, zbuntował się:

„Jeśli stanie się człowiekiem, nie będę Mu służył, będę ważnie…
More
- Na czym polegała ta próba, której zostaliście poddani, wy wszyscy Aniołowie?

- „Mieliśmy pogodzić się z tym, że Syn Najwyższego przyjmie ludzką naturę, a my posiadający naturę anielską, która jest o wiele szlachetniejsza od ludzkiej, mielibyśmy oddać Mu pokłon i czcić Go. Lucyfer, który lśnił jak słońce na niebie, zbuntował się:

„Jeśli stanie się człowiekiem, nie będę Mu służył, będę ważniejszy od Niego!”. Podczas tej próby pojawiła się ludzka postać”.
.....
- A co stanie się z licznymi prostytutkami?

- „Trzymam je blisko mojego serca, żeby żadna mnie nie zostawiła. Najbardziej zniewala je przyjemność cielesna i żądza pieniędzy. Piekło jest obszerne i znajdzie się w nim miejsce dla każdej z nich”.
- Nieszczęśliwi rozwiedzeni, którzy dla krótkiego życia w ulotnych przyjemnościach,
cierpieć będą przez wieczność całe tortury, którym ty już teraz jesteś poddany!

- „Ja Melid przekonuję ludzi do tego, że słowami Jezusa nie trzeba zawracać sobie głowy, a nie że z Najwyższym nie powinno się żartować”.
- A więc, w rejestrze twoich niewolników są także rozwodnicy i rozwódki?

- „Najwyższy, przed którym wszyscy muszą być czyści i bez skazy, nie wpuści do swojego Królestwa, tych którzy żyją na co dzień w grzechu nieczystości. To właśnie ja i moi towarzysze przekonaliśmy przywódców waszych krajów, aby zaakceptowali prawo rozwodowe, bez którego promowany przez nas »postęp cywilizacyjny « byłby …More
- A więc, w rejestrze twoich niewolników są także rozwodnicy i rozwódki?

- „Najwyższy, przed którym wszyscy muszą być czyści i bez skazy, nie wpuści do swojego Królestwa, tych którzy żyją na co dzień w grzechu nieczystości. To właśnie ja i moi towarzysze przekonaliśmy przywódców waszych krajów, aby zaakceptowali prawo rozwodowe, bez którego promowany przez nas »postęp cywilizacyjny « byłby niemożliwy.

Pierwszymi, którzy zapłacą za to prawo, nazwane przez ciebie niegodnym, a które jest skarbem mojego królestwa, będą jego prawodawcy, odpowiedzialni za grzechy nieczyste osób rozwiedzionych. Karę poniosą także ci, którzy zaakceptowali to prawo.
- Co myślisz o tych wszystkich, którzy żyją niemoralnie?

„Myślę, że są już zapisani w rejestrze potępionych i że tylko wielka łaska mogłaby ich z niego wymazać”.
- Myślę, że wy demony jesteście wyspecjalizowani w różnych zadaniach, podobnie jak żołnierze na ziemi: jedni walczą w powietrzu, inni na ziemi i na morzu. A więc między wami są tacy, którzy pchają ludzi do bluźnierstw z byle drobnostki, jeszcze inni odpowiednio do: nienawiści, ateizmu, kradzieży, itd. Sądzę jednak, że o ile większość z grzechów ludzie popełniają niewiele razy, szybko bowiem …More
- Myślę, że wy demony jesteście wyspecjalizowani w różnych zadaniach, podobnie jak żołnierze na ziemi: jedni walczą w powietrzu, inni na ziemi i na morzu. A więc między wami są tacy, którzy pchają ludzi do bluźnierstw z byle drobnostki, jeszcze inni odpowiednio do: nienawiści, ateizmu, kradzieży, itd. Sądzę jednak, że o ile większość z grzechów ludzie popełniają niewiele razy, szybko bowiem brzydzą się nimi i odrzucają je, to z grzechem nieczystości jest inaczej. Już po kilku upadkach staje się on nawykiem, bardzo trudno jest się go pozbyć, a ponadto zaczyna on przybierać pozory dobra zasłaniając się przyjemnością.

Wielokrotnie pytałem cię Melid podczas egzorcyzmów: „Który z grzechów prowadzi najwięcej dusz do piekła?”. Odpowiadałeś mi zawsze: „Nie muszę ci tego mówić. Ty to wiesz”. Według mnie jest to grzech nieczystości.

- „A więc widzisz, że znasz odpowiedź.

Wszyscy, którzy są uwięzieni w otchłani piekielnej, znajdują się tam przez nieczystość.

Popełniali też inne grzechy, ale zawsze potępiali się przez nieczystość, lub także nieczystością”.
..
- Wiem, że kobiety i mężczyźni mają dar wolności. A zatem jeśli chcemy, możemy odeprzeć każdy z waszych ataków.

- „Teoretycznie masz rację, ale w praktyce jest inaczej. Jesteśmy niezmiernie inteligentni, a poza tym znamy bardzo dobrze ludzkie pragnienia. Do każdej osoby umiemy podejść z odpowiedniej strony.

Za pomocą nieczystych pożądań zaciemniamy wasz rozum i łamiemy waszą wolę, tak jak …
More
- Wiem, że kobiety i mężczyźni mają dar wolności. A zatem jeśli chcemy, możemy odeprzeć każdy z waszych ataków.

- „Teoretycznie masz rację, ale w praktyce jest inaczej. Jesteśmy niezmiernie inteligentni, a poza tym znamy bardzo dobrze ludzkie pragnienia. Do każdej osoby umiemy podejść z odpowiedniej strony.

Za pomocą nieczystych pożądań zaciemniamy wasz rozum i łamiemy waszą wolę, tak jak ogniem wygina się żelazo. Najlepszym sposobem jest łapanie kobiet i mężczyzn na haczyk »miłości«. Kiedy użyjemy tego »sercowego« chwytu w 90 procentach przypadków odśpiewujemy pieśń zwycięstwa.
- Mów: czy wszystkie demony mają taką samą siłę?

- „Nie. Chrystus tego nauczał, kiedy zwrócił się do Apostołów bezsilnych wobec demona siedzącego w opętanym: »Ten rodzaj demonów można zwyciężyć tylko przez post i modlitwę«.

Najpotężniejszymi są demony nakłaniające do nieczystości seksualnej. Ja jestem jednym z przywódców takich demonów. Ja i moi podwładni zazwyczaj zwyciężamy w walce z …
More
- Mów: czy wszystkie demony mają taką samą siłę?

- „Nie. Chrystus tego nauczał, kiedy zwrócił się do Apostołów bezsilnych wobec demona siedzącego w opętanym: »Ten rodzaj demonów można zwyciężyć tylko przez post i modlitwę«.

Najpotężniejszymi są demony nakłaniające do nieczystości seksualnej. Ja jestem jednym z przywódców takich demonów. Ja i moi podwładni zazwyczaj zwyciężamy w walce z człowiekiem”.
- Niemało narozrabiałeś owego dnia zbuntowany aniele! żałujesz teraz zła, które
uczyniłeś?

- „Skruszyć się? Przenigdy! On, Najwyższy nie powinien się tak uniżyć! Nienawidzę i zawsze będę nienawidził Chrystusa, bo z Jego winy jestem w piekle. Ten Bóg jest niesprawiedliwy. Tylko jeden grzech popełniłem i jestem potępiony w wiecznym ogniu, podczas gdy wy z wieloma grzechami i to bardzo ciężkimi …More
- Niemało narozrabiałeś owego dnia zbuntowany aniele! żałujesz teraz zła, które
uczyniłeś?

- „Skruszyć się? Przenigdy! On, Najwyższy nie powinien się tak uniżyć! Nienawidzę i zawsze będę nienawidził Chrystusa, bo z Jego winy jestem w piekle. Ten Bóg jest niesprawiedliwy. Tylko jeden grzech popełniłem i jestem potępiony w wiecznym ogniu, podczas gdy wy z wieloma grzechami i to bardzo ciężkimi macie tą Kobietę (...Maryja...).

Gdybyśmy mieli ją także my!”.
- Na czym polegała ta próba, której zostaliście poddani, wy wszyscy Aniołowie?

- „Mieliśmy pogodzić się z tym, że Syn Najwyższego przyjmie ludzką naturę, a my posiadający naturę anielską, która jest o wiele szlachetniejsza od ludzkiej, mielibyśmy oddać Mu pokłon i czcić Go. Lucyfer, który lśnił jak słońce na niebie, zbuntował się:

„Jeśli stanie się człowiekiem, nie będę Mu służył, będę ważnie…
More
- Na czym polegała ta próba, której zostaliście poddani, wy wszyscy Aniołowie?

- „Mieliśmy pogodzić się z tym, że Syn Najwyższego przyjmie ludzką naturę, a my posiadający naturę anielską, która jest o wiele szlachetniejsza od ludzkiej, mielibyśmy oddać Mu pokłon i czcić Go. Lucyfer, który lśnił jak słońce na niebie, zbuntował się:

„Jeśli stanie się człowiekiem, nie będę Mu służył, będę ważniejszy od Niego!”. Podczas tej próby pojawiła się ludzka postać”.
.....
Tymoteusz
To co jest w naszej mocy, to powinniśmy robić, natomiast Bóg da jeszcze ludziom, na szczęście dla wielu, znak, każdemu z osobna, innymi słowy każda osoba na Ziemi zobaczy swoje grzechy takimi, jakie są, i kto się po tym znaku nie nawróci, będzie potępiony...
Tymoteusz
Ważne jest też to, żeby z wiernymi rozmawiać z rozmysłem, niejako w ukryciu, przynajmniej do momentu denuncjacji, bo z pewnością taki moment nastanie, im później, tym lepiej, ze względu na to, iż porozmawiamy z większą liczbą osób. Ulotki z wypunktowanymi herezjami i niefrasobliwościami Franciszka też nie są głupią sprawą.
One more comment from Tymoteusz
Tymoteusz
@Quas Primas
„...bardzo wiele osób zostanie w tej Nierządnicy, bowiem nie wiedzą co się w ogóle w Kościele dzieje.”

Niestety, to prawda, tak będzie, o tyle, o ile my świeccy nie będziemy nagłaśniać, gdzie się da, herezji Franciszka i jego pomagierów. Na kapłanów (z małymi wyjątkami), jak widać, przynajmniej na razie, nie można liczyć, więc w jakimś stopniu na nas, wiedzących, co się dzieje, …More
@Quas Primas
„...bardzo wiele osób zostanie w tej Nierządnicy, bowiem nie wiedzą co się w ogóle w Kościele dzieje.”

Niestety, to prawda, tak będzie, o tyle, o ile my świeccy nie będziemy nagłaśniać, gdzie się da, herezji Franciszka i jego pomagierów. Na kapłanów (z małymi wyjątkami), jak widać, przynajmniej na razie, nie można liczyć, więc w jakimś stopniu na nas, wiedzących, co się dzieje, spoczywa tenże smutny, poważny obowiązek. Dobre i to, co tutaj robimy, ale musimy również rozmawiać z ludźmi na swoim terenie...
Quas Primas
Nawet jak będą zmiany w Piśmie Świętym i w Katechizmie, to wiele , bardzo wiele osób zostanie w tej Nierządnicy, bowiem nie wiedzą co się w ogóle w Kościele dzieje. Rozmawiam z ludźmi i większość mówi, że nie chce się w to wgłębiać... Zatem nieświadomi niczego, będą uczestniczyć w dziele szatana.
-----------------------------------
Tymoteusz 8 minuty temu
@Quas Primas
„To by oznaczało, że już …More
Nawet jak będą zmiany w Piśmie Świętym i w Katechizmie, to wiele , bardzo wiele osób zostanie w tej Nierządnicy, bowiem nie wiedzą co się w ogóle w Kościele dzieje. Rozmawiam z ludźmi i większość mówi, że nie chce się w to wgłębiać... Zatem nieświadomi niczego, będą uczestniczyć w dziele szatana.
-----------------------------------
Tymoteusz 8 minuty temu
@Quas Primas
„To by oznaczało, że już czas, by wyjść z Nierządnicy.”

Moim zdaniem, jeszcze nie, muszą być jeszcze (oprócz Amoris Laetitia, kolegialności) dalsze zmiany we Mszy Świętej oraz zmiany w Katechizmie i/bądź w Piśmie Świętym (właściwie wystarczy jeden z tych punktów)... Natomiast rzeczywiście, ta bulwersująca sprawa jest już dość blisko...
Tymoteusz
@Quas Primas
„To by oznaczało, że już czas, by wyjść z Nierządnicy.”

Moim zdaniem, jeszcze nie, muszą być jeszcze (oprócz Amoris Laetitia, kolegialności) dalsze zmiany we Mszy Świętej oraz zmiany w Katechizmie i/bądź w Piśmie Świętym (właściwie wystarczy jeden z tych punktów)... Natomiast rzeczywiście, ta bulwersująca sprawa jest już dość blisko...
Tymoteusz
Tu Ksiądz Piotr Natanek też dokłada do pieca, zresztą słusznie:

Ks. Natanek - Dzisiaj szatan rządzi władzami Watykanu
Quas Primas
To by oznaczało, że już czas, by wyjść z Nierządnicy.
----------------------------------------
Tymoteusz 20 minuty temu
W luźnym nawiązaniu do tematu, szatan poczas jednego z egzorcyzmów mówi o Franciszku (oczywiście można nie wierzyć ojcu kłamstwa, ale zważywszy na zgniłe owoce...):

„Słuchajcie, ale NUMERY… tego wam nikt nie napisze nawet w bieżącej prasie ortodoksyjno -katolickiej. Podczas …More
To by oznaczało, że już czas, by wyjść z Nierządnicy.
----------------------------------------
Tymoteusz 20 minuty temu
W luźnym nawiązaniu do tematu, szatan poczas jednego z egzorcyzmów mówi o Franciszku (oczywiście można nie wierzyć ojcu kłamstwa, ale zważywszy na zgniłe owoce...):

„Słuchajcie, ale NUMERY… tego wam nikt nie napisze nawet w bieżącej prasie ortodoksyjno -katolickiej. Podczas egzorcyzmu w Brazylii szatan powiedział do jednego z kapłanów, że papież Franciszek to „ich człowiek” oraz, że jest on „głupi” i „…wykonuje wszystko to czego chce piekło”. Ów kapłan po tym egzorcyźmie przekazał tę wiadomość Monsignior’owi João Scognamiglio Clá Dias, liderowi grupy „Heraldzi Evangelii” założonej jeszcze przez Jana Pawłą II.

Odbyła się nawet konferencja z udziałem około 60 kapłanów na której podzielono się publicznie informacjami prosto od szatana na temat ich wspólpracownika na ziemi papieża Franciszka. Sprawa nabrała dużego rozgłosu i trafiła do Watykanu. Monsignior Clá Dias musiał zrezygnować ze swojej pozycji dokłądnie miesiąc temu, a Watykan prowadzi oficjalne dochodzenie w tej sprawie.

Sprawa zamieniła się w gorącą aferę, gdyż w Południowej Ameryce powyższa organizacja ewangelizacyjna bardzo się rozprzestrzeniła i jest powszechnie znana. Na internecie istneją podobno nagrania youtube po portugalsku , które w detalach opisują wypowiedzi szatana podczas tego egzorcyzmu. ( o ile kościół nie położył na nich już łapy i nie wycofał ich).
Źródło powyższej informacji tutaj: www.thetablet.co.uk/…/vatican-investi…

Pina Colada , 03 lipca 2017 at 00:16

Polskie źródło.

Na Glorii też już pojawił się ten temat:

UWAGA: Watykan bada grupę katolicką biorącą udział w egzorcyzmach, twierdzących, że Franciszek jest człowiekiem diabła
Tymoteusz
Tymoteusz
W luźnym nawiązaniu do tematu, szatan poczas jednego z egzorcyzmów mówi o Franciszku (oczywiście można nie wierzyć ojcu kłamstwa, ale zważywszy na zgniłe owoce...):

„Słuchajcie, ale NUMERY… tego wam nikt nie napisze nawet w bieżącej prasie ortodoksyjno -katolickiej. Podczas egzorcyzmu w Brazylii szatan powiedział do jednego z kapłanów, że papież Franciszek to „ich człowiek” oraz, że jest on „…More
W luźnym nawiązaniu do tematu, szatan poczas jednego z egzorcyzmów mówi o Franciszku (oczywiście można nie wierzyć ojcu kłamstwa, ale zważywszy na zgniłe owoce...):

„Słuchajcie, ale NUMERY… tego wam nikt nie napisze nawet w bieżącej prasie ortodoksyjno -katolickiej. Podczas egzorcyzmu w Brazylii szatan powiedział do jednego z kapłanów, że papież Franciszek to „ich człowiek” oraz, że jest on „głupi” i „…wykonuje wszystko to czego chce piekło”. Ów kapłan po tym egzorcyźmie przekazał tę wiadomość Monsignior’owi João Scognamiglio Clá Dias, liderowi grupy „Heraldzi Evangelii” założonej jeszcze przez Jana Pawłą II.

Odbyła się nawet konferencja z udziałem około 60 kapłanów na której podzielono się publicznie informacjami prosto od szatana na temat ich wspólpracownika na ziemi papieża Franciszka. Sprawa nabrała dużego rozgłosu i trafiła do Watykanu. Monsignior Clá Dias musiał zrezygnować ze swojej pozycji dokłądnie miesiąc temu, a Watykan prowadzi oficjalne dochodzenie w tej sprawie.

Sprawa zamieniła się w gorącą aferę, gdyż w Południowej Ameryce powyższa organizacja ewangelizacyjna bardzo się rozprzestrzeniła i jest powszechnie znana. Na internecie istneją podobno nagrania youtube po portugalsku , które w detalach opisują wypowiedzi szatana podczas tego egzorcyzmu. ( o ile kościół nie położył na nich już łapy i nie wycofał ich).
Źródło powyższej informacji tutaj: www.thetablet.co.uk/…/vatican-investi…

Pina Colada , 03 lipca 2017 at 00:16

Polskie źródło.
2 more comments from Tymoteusz
Tymoteusz
Fakt, mam u siebie zabezpieczenia, ale nie sądzę, żeby one były przyczyną blokady, gdyż prywatne okna pojawiają mi się po kilku dniach (prawdopodobnie zawsze, albo prawie zawsze). A jeśli nawet moje typowe zabezpieczenia coś takiego powodują, to i tak jest to wina programistów Glorii, że czegoś nie dopracowali.
Tymoteusz
Widzę, że Szanowna Quas Primas jest jak św. Tomasz, nie uwierzy jak nie dotknie, trudno, nie wierzy, to nie nalegam :)
Quas Primas
No właśnie - ja jestem tu 5,5 roku i nie spotkałam się z tym, by nie widzieć na swojej stronie nieprzeczytanych wiadomości na priv. Ty jesteś tu od 5 listopada i wiesz co dzieje się na Glorii.
------------------------------
Tymoteusz 4 minuty temu
Wybaczam Szanownej Quas Primas nutkę złośliwości, gdyż wczoraj uznała, że Jej nie odpisałem, a nie odpisałem, gdyż nic nie wiedziałem, tak działa …More
No właśnie - ja jestem tu 5,5 roku i nie spotkałam się z tym, by nie widzieć na swojej stronie nieprzeczytanych wiadomości na priv. Ty jesteś tu od 5 listopada i wiesz co dzieje się na Glorii.
------------------------------
Tymoteusz 4 minuty temu
Wybaczam Szanownej Quas Primas nutkę złośliwości, gdyż wczoraj uznała, że Jej nie odpisałem, a nie odpisałem, gdyż nic nie wiedziałem, tak działa czasami Gloria, a później, jak zorientowałem się, iż rzeczywiście padło pod moim kierunkiem pytanie, i choć chciałem odpowiedzieć, to było za późno, Szanowna Quas Primas wie o czym piszę...

Może i grzecznym chłopczykiem nie jestem, ale nie miałem żadnych informacji. Tyle czasu Quas Primas jest tu na Glorii i nie wie o takich rzeczach?
Tymoteusz
A wystarczyło wprost na stronie zapytać, dlaczego nie odpowiadam na priva, sprawdziłbym prywatne wiadomości, no i bym od razu odpowiedział :)
Tymoteusz
„Na forum, kiedy zapytałam też długi czas nie wiedziałeś co odpisać.”

No właśnie, jak nie wiedziałem o co chodzi Szanownej Quas Primas, bo jakimiś opłotkami, nie wprost do mnie pisała, to i się zastanawiałem, w czym problem...
Quas Primas
Gloria - to kasuje to, co jej nie pasuje lub nie pasuje agentom tutaj przebywającym. Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, abym nie widziała jakiejkolwiek informacji na priv tym bardziej, jeśli to były moje pierwsze listy do Ciebie. Nie udawaj greka.
---------------------------------------------
Tymoteusz 4 minuty temu

Może i grzecznym chłopczykiem nie jestem, ale nie miałem żadnych informacji. …More
Gloria - to kasuje to, co jej nie pasuje lub nie pasuje agentom tutaj przebywającym. Jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, abym nie widziała jakiejkolwiek informacji na priv tym bardziej, jeśli to były moje pierwsze listy do Ciebie. Nie udawaj greka.
---------------------------------------------
Tymoteusz 4 minuty temu

Może i grzecznym chłopczykiem nie jestem, ale nie miałem żadnych informacji. Tyle czasu Quas Primas jest tu na Glorii i nie wie o takich rzeczach?
Tymoteusz
Czasami do mnie informacje z priv przychodzą po kilku dniach, tzn. po kilku dniach wyskakuje u mnie okno z prywatną wiadomością, kilka Osób tutaj było już przeze mnie przepraszanych, że od razu nie odpisałem, a to jest problem programistyczny Glorii od dłuższego czasu...
Tymoteusz
Może i grzecznym chłopczykiem nie jestem, ale nie miałem żadnych informacji. Tyle czasu Quas Primas jest tu na Glorii i nie wie o takich rzeczach?