Clicks15
fil.news

Simbahan Nagiging Isang "Parliyamento ng Protestante" – Kardinal Burke

Ang salitang "sinodalidad" ay naging isang "slogan" - sinabi ni Kardinal Raymond Burke sa LifeSiteNews.com (Disyembre 4).

Ayon kay Burke, sinisimbolo nito ang "ilang uri ng bagong simbahan" na "demokratiko" at kung saan ang awtoridad ng papa ay "ginawang kaugnay at binawasan — kung hindi sinira".

Nagbabala siya sa transpormasyon ng Simbahan sa isang "parlyamento ng Protestante" na may talakayan at mga proseso ng pagboto sa mga usapin "na hindi maaaring pagbotohan".

Gayunpaman, tinitingnan ni Burke ang "sinodalidad" na pangunahing ginagamit bilang smoke screen kung saan ang isang lubos na paniniil ng papal ay itinatag na walang pagtatangi, para sa "sinodalidad" o para sa Pananampalataya.

picture: Raymond Burke, #newsDmmphuxnrn