Clicks23
lt.news

1,1% visų kunigų vis dar laiko senojo formato mišias - didžiausioji grupė sukurta pagal Summorum Pontificum (Popiežių nurodymų)

Prancūzijos organizacija Paix liturgique suskaičiavo, jog tarp 4,5 tūkst. ir 6,5 tūkst katalikų kunigų visame pasaulyje vis dar laiko senąsias Lotynų mišias. Tai sudaro 1,1% katalikų dvasininkijos.

Šis skaičius įtraukia 760 kunigus iš Šv. Pijaus X brolijos (SSPX),o taip pat 730 kunigus iš kitų tradicinių religinių bendruomenių ir nuo 3 tūkst. iki 5 tūkst. vyskupysčių kunigų, kurie vis dar reguliariai laiko ar švenčia Tridentino mišias.

Išskirtinės bendruomenės leidimą laikyti senąsias mišias gavo dar 2007-aisiais per Benedikto XVI-ojo Summorum Pontificum.

Pagal Vatikano pateiktą statistiką, 2016-aisiais metais pasaulyje buvo apie 414 696 katalikų kunigų.

Paveiksliukas: © Joseph Shaw, CC BY-NC-SA, #newsBhqahvissk