Jazyk
Zobrazení
121
Stylita 8 1

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2018

Boží slovo na den


Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“

Mk 1,12-15
obr. Jean Baptiste de Champaigne
Napsat komentář
henta
Nemyslím si že to je nějaká porucha.
Je to dar umění žít v přítomnosti Boží,
a v Něm.
Napsat komentář
henta
..."Hospodin je dobrý a dokonalý,
– proto ukazuje hříšníkům cestu. –
Pokorné vede k správnému jednání,
– pokorné učí své cestě.


A tak se radujem a držme se vědomí
že "Zvítězil Lev z kmene Juda".......
Napsat komentář
Hoki
Včera mi známý vykládal zkušenost jeho kamaráda s LSD. Dotyčný měl vzpomínky na halucinace ještě dlouho let poté. Domnívám se, že tatáž vizualizace a tedy "poškození" funguje i v případě kontaktu s pseudocharismatickými sektami. "Poškození" mysli se i po letech může vracet...
Napsat komentář
henta
Kolik takových duchů-démonů, číhá
na nás, které nejsme schopni rozpoznat.
Někdo to nerozpozná po celý svůj život
a není schopen vykročit "těsnou bránou",
ke své velké škodě.


Jak je důležité chodit v Duchu Svatém-
ve stálem pokání své duše.
Napsat komentář
henta
Tedy nebyl to kdejaký duch, např:
dnes při modlitbě jsem ,ve smrku před
oknem ,rozeznala démona v podobě
psa-neledajakého- právě jsem přemítala
mámli si kleknout /jak je předpsáno/
nebo zůstat sedět. Když jsem ho spatřila
bylo mi to jasné číhá, chce tě obelstít-
ponížit- zaprit sa!
Napsat komentář
henta
"Duch vyvedl Ježíše na poušť".

Z předešlých událostí víme, že to
byl Duch Svatý, který se nad Ježíšem
vznášel při křtu v Jordánu
.....
Napsat komentář
Zedad
Ukaž mi své cesty, Hospodine, – a pouč mě o svých stezkách.
Napsat komentář
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - B)

1. čtení:

Toto řekl Bůh Noemovi i jeho synům: „Uzavírám smlouvu s vámi i s vašimi potomky, a se všemi živými tvory u vás: s ptáky, s veškerou krotkou i divokou zvěří země, se vším, co vyšlo z archy, se všemi živočichy země. Uzavírám s vámi smlouvu: Nic, co má tělo, nebude už zahubeno vodou potopy, už nepřijde potopa, aby zpustošila zemi.“ Bůh dodal: „Toto je znamení … Více
Napsat komentář