Clicks139
Związki PIS z masonerią nie podlegają dyskusji. Kto popiera PIS popiera masonerię.