Jazyk
Pozretia
888
csk.news 29 3

115 000 proti Amoris Laetitia

Poľská laická iniciatíva Polonia Semper Fidelis získala viac ako 115 000 podpisov proti Amoris Laetitia. Podpisujúci žiadajú Arcibiskupa Stanislava Gadeckého, predsedu Poľskej Biskupskej Konferencie, aby potvrdili učenie Cirkvi o nerozlučiteľnosti manželstva a nemožnosti spoločenstva cudzoložcov.

Jasne sa odkazuje na zmätok, ktorý vytvorila Amoris Laetitia. Iniciatívu podpísali profesori, lekári, právnici, slávni herci, publicisti a spisovatelia.

Zdôrazňuje, že Amoris Laetitia opúšťa tých, ktorí sa napriek všetkým ťažkostiam držali nerozlučnosti manželstva.

Obrázok: © Jeffrey Bruno, CC BY-SA, #newsTcsbzbxyey
Peter(skala)
115 000 proti Amoris Laetitia

to vizera ako s tými 150 000 podpismi českých katolikov, čo boli za zrušenie detských sv.omší.

Fakenews
Peter(skala) zmienil tento príspevok v 115 000 proti Amoris Laetitia to vizera ako s tými 150 000 podpismi českých katolikov, ….
ľubica
Poľská laická iniciatíva Polonia Semper Fidelis získala viac ako 115 000 podpisov proti Amoris Laetitia.
...............................
Slovenská alebo česká žiaľ neexistuje!!!
Segal
mike084 před 4 hodinami

Svätý Kastulus ďakoval za svoje muky pre Krista

Cena a milost mše svaté.
S a t u r n i n , kněz v Abitině v Africe,

Legenda na objednávku.
Hoki
Moniko. Církev není o kvantitě, ale o věrnosti. Kéž by na to přišli i ti nahoře. Sard se mýlí, neznám nikoho kdo by v Církvi byl zištně. Chtěl bych znát ty důvody, ale je mi jasné, že se je nedozvím.
Monika G
Sard. Samozřejmě, že ani dříve se všichni duchovní nechovali tak, jak by měli. Těch špatných však bylo nesrovnatelně méně. Snad jen mladí lidé, nebo vlažní katolíci si mohou myslet, že za ten úbytek věřících a schizma v katolické církvi nemůže 2. VK a především papež František. Jeho povinností je střežit pravou víru, kterou katolická cíkev učila 2000 roků a ne vymýšlet všelijaké novoty. Nelze se … Viac
Zedad
Hoki

Na Zedada reagovat nebudu, protože on sám i na banální otázky neodpovídá, jak jsem se včera přesvědčil.
Hoki, k odpovědi tě přece nikdo nenutí. Jde spíš o upozornění, kde se dostáváš na protestantskou půdu. Názorově na protestantskou půdu.
Hoki
Moniko, kousnu se do prstu a malinko, ale opravdu malinko kývnu hlavou. Stačí? Jinak netřeba se trápit, vždy je to o odpovědnosti především osobní a po papeži přijde zase další a další... Stejně tak s kněžími, kde považuji za zvlášť mrzuté, že se netočí na farách a neobživují svou rozdílnou spiritualitou různé farnosti.... Bylo by to dobré a pravdivé.... Jsme na zemi poutníci a kněží … Viac
Zedad
Hoki
Nikoli pod vlivem papeže Františka, ale chybnou interpretací jeho slov - podotýkám, některých slov
Hoki, něco málo z psaných slov, kterým ty jistě rozumíš.

Co to je inkulturace v morálních otázkách?
Co jsou to neregulérní (manželské) svazky?
Co to je ideál křesťanského manželství?
Co to je neúplná realizace ideálu manželství?
Jaká je rozmanitost rodinných (manželských) situací.
Je možné … Viac
Monika G
Souhlasím s Vámi Hoki, až na toho papeže Františka, který má podle mého názoru na tom zmatku v církvi největší podíl.
Hoki
A do třetice ode mne Moniko :) Mají odpovědnost, velkou, je jejich, ne naše. Nikoli pod vlivem papeže Františka, ale chybnou interpretací jeho slov - podotýkám, některých slov. Pravda je také v tom, že mluvit se má o lásce, ale i oběti. O milosrdenství, ale i soudu. Pokud se mluví nevyváženě, je to lež a klam. Jak nečinně přihlížet? Vzít sudlice, palcáty, halapartny a vidle? :) Ne, modlit se a … Viac
Hoki
Moniko G. děkuji za vklad a vcelku rozumím a jsem rád že ses vyvarovala expresivních slůvek nebo klišé na která jsem pravda, trochu alergický. Ta osobní odpovědnost je OPRAVDU stěžejní a nezcizitelná hodnota a každý věřící by si měl této osobní odpovědnosti a svobody vážit. Každý má šanci působit na různých úrovních v dobrém slova smyslu jako ten, který může zastávat křesťanské hodnoty - … Viac
Monika G
Segal. Samozřejmě ,že církev nemohla nikomu fizicky bránit v páchání hříchů. Dělala to však v minulé době příkladným životem svých představitelů, správným kázáním v kostele, dobrými katolickými knihami atd.
Monika G
Hoki. Je toho moc, na co bych měla reagovat, ale to bychom si stále dokola vyměňovali názory a točili se v kruhu. Máte pravdu, že má každý odpovědnost především sám za sebe, případně za své nejbližší. Představitelé katolické církve však mají velkou odpovědnost za spásu duší svých oveček. Mnozí se však v dnešní době, zřejmě pod vlivem papeže Františka, chovají tak, jako kdyby si tu svoji … Viac
Segal
Moniko G copak církev někdy někomu bránila hřešit? Jak si představuješ že by to dělala?
Samson1
No, já včera byl na Tridentské mši. Myslím si, že kdyby zůstala, neřešila by se Amoris Laetitia. Že hoki a neirituj se.
Hoki
Děkuji za rozklad Moniko. Jakmile ale vidím v komentáři slova - "modernistická katolická církev", "pokoncilní", "liberální církev" a "moderní církev pohody" dost mne to irituje. Místo abych viděl, že lidé se rozhodnou prohloubit svou zbožnost, tak volí variantu - nadávání, kritiky, vzdoru a hrubosti. Vždyť je to tady na GLORII lhář, hrubián a podvodník jeden vedle druhého. Vilém si tu klidně … Viac
Monika G
Hoki. Ani já bych v této dnešní modernistické katolické církvi neskončila. Za mých mladých let jsem uvěřila v Boha a Ježíše Krista prostřednictvím naprosto odlišné církve, než je ta dnešní pokoncilní. To handrkování na Glorii je právě jen z toho důvodu, že se mnohým věrným katolíkům, převážně starších ročníků vůbec nelíbí, kam ta současná liberální církev směřuje. Zabránit rozkolu římskokatolické… Viac
Hoki
Chci tím naznačit, že ti, kteří lžou a podléhají svým slabostem a opakovaně hříchu budou zavrženi navěky, vlastní vinou. Zlo je velmi oslepující a mámivé. Takže spása je i mimo Církev, ale zavržení také. Přes prahy nejistot se přenášíme vírou v milujícího nebeského Otce.
-----------------------------
Sard před 4 minutami
Nikdo tady neřešil odmítání Boha. Jen ty. Chceš tím něco naznačit?
Hoki
Spása je samozřejmě i mimo Církev. Nijak to ale nemá vyvolávat pocit, že Církev je nutné ignorovat nebo obcházet. Pokud někdo odmítne nabídku Boha, odmítne Evangelium na základě vlastní lenosti, pohodlnosti a nebo hříchu pak je mi líto.... A zatracení se může týkat i těch v Církvi i mimo ni....
Hoki
Byla by škoda, kdyby se i po vydání exhortace Amoris laetitia redukovala pozornost i diskuse jen na otázky rozvedených a znovu sezdaných, případně církevně neoddaných, a ostatních osm kapitol exhortace nebylo využito, ač jde o tak bohatou inspiraci pro pastorační přístupy, jakož i pro činy ve prospěch těch, pro které je manželství a rodina životní cestou. Doufejme tedy, že se můžeme těšit na … Viac
Hoki
Moniko. To zcela chápu a máš prosím nějaký návod jak tomu zabránit? Když pozoruji některé registrace zde na GLORII tak mám dojem, že nestranný pozorovatel by nikdy neskončil v Církvi katolické ale zasmál by se partičce handrkujících se sektářů, kteří pravděpodobně s katolickou církví nemají nic společného.
menhir
Přesně tak. Proto papež napsal Amoris Laetitia.
Monika G
Hoki. Utečou do různých denominací a to by byla pro katolickou církev, ale především pro ně samotné velká škoda.
henta
Beno uniká vám jedna velmi důležitá věc.
Lidi cizoložníci, poznání měli byli poučeni
dali své slovo, šli jako ŠALAMOUN za jiným
novým vzrušujícím pachem.
Sranda s vama fakt. Bůh vám odpusť +++!
Hoki
Nerozprchnou Moniko. Ty netrpělivé a svérázné snad, ale kam?
Monika G
Beno. Jestli nebude tato moderní církev spolu s papežem ty hříšníky důrazně varovat, že musí zanechat svého hříšného konání a naopak je bude v tom špatném chování podporovat, tak taková církev žádné ztrcené ovečky nenajde a naopak se jí rozprchnou i ty ostatní.