Clicks26
lv.news

Francisks maina doktrīnu ar "dubultmorāles runām" un "stingrību"

Franciska "dubultmorāles runa" attiecas uz Džonu Ristu (83 gadi), britu profesoru seno filozofiju un patristikas jautājumos.

Rists ir viens no izcilākajiem zinātniekiem, kuri ir starp aprīļa vēstules parakstītājiem, kas apsūdz Francisku ķecerībā.

Viņš pastāstīja NcRegister.com (15. maijs), ka visnotaļ neskaidru un pretrunīgu piezīmju par svarīgiem jautājumiem izrunāšana ir jāuzskata par "plānotu mēģinājumu" mainīt doktrīnu pilnīgā "slepenībā".

Reizēm neskaidrības varētu attiecināt uz neskaidrību, Rists atzīst. Bet Franciska „ilgstošā neskaidrība” liek secināt, ka viņš strādā, lai veidotu „ slepenas izmaiņas” un panāktu to, ko nevarētu sasniegt „atklāti un nepārprotami ar katoļu dekrētiem”.

"Roma deg, bet situācija, kad Francisks šķiet apņēmies baznīcu pārvērst par neskaidri garīgi orientētu NVO, netiek uzklausīti konservatīvie," Rists saka.

Attēls: John Rist, #newsVoysdgfzbf