Jazyk
Pozretia
278
Peter(skala) 5 2

Vyjadrenia svätých... o Bohom vyvolenom kráľovi

sv. Gregor VII., pápež

"Chlodovik svojou korunováciou získal status vikára samého Boha, Kristovho vojaka, ktorý je umiestnený nad všetkými ostatnými panovníkmi."

Sv. Remigius Chlodovíkovi, 496

"Kráľovstvo Frankov je Bohom predurčené, aby bránilo rímsku cirkev, ktorá je jediná pravá Kristova cirkev. Tvoje kráľovstvo bude víťazné a prosperujúce, verné rímskej viere. Ale kedykoľvek sa spreneverí svojmu veľkému poslaniu, bude prísne potrestané. "

Sv. Alfonz Liguori, 1732

"Ale beda vám, Francúzi. Je pravda, že práve váš vplyv je rozhodujúci pre preváženie buď dobra alebo zla v celom svete!"

Sv. František Saleský, 1602

"Ó krajina Francúzska, ty si tá, ktorá je vybraná, aby uštedrila rozhodujúcu porážku sekte veľkého podvodníka Mohameda."

Ctihodný Bartolomej Holzhauser, 17. Storočie
"Keď všetko bude zruinované vojnou; keď Katolíci budú zrádzaní heretikmi ; keď Cirkvi a jej služobníkom budú upierané ich práva, kráľovstvá budú zrušené a králi dávno mŕtvi, vtedy ruka Všemocného Boha učiní veľký zázrak, niečo absolútne nepredstaviteľné pre bežného človeka. Povstane údatný kráľ samotným Bohom pomazaný. Bude Katolíkom, potomkom Ľudovíta IX. , potomkom starobylého nemeckého kráľovského rodu, narodený v exile.

Bude zvrchovane vládnuť vo svetských záležitostiach
. Súčasne bude pápež zvrchovane vládnuť v duchovných záležitostiach. Prenasledovanie ustane a bude vládnuť spravodlivosť. Náboženstvo, zdanlivo potlačené, zmeny v kráľovstve upevnia.

Vykorení falošné učenia a zničí vládu moslimov. Jeho vláda sa rozšíri od Východu na Západ. Všetky národy budú adorovať Boha, svojho Pána podľa katolíckeho učenia. Bude mnoho múdrych a spravodlivých mužov. Ľudia budú milovať spravodlivosť a na celom svete bude vládnuť mier, pretože božská sila na mnoho rokov oslepí satana až do príchodu syna zatratenia (antikrist) ..... "

"Piate obdobie Cirkvi ktoré začalo okolo roku 1520 sa skončí príchodom svätého pápeža a veľkého katolíckeho kráľa ktorý bude nazvaný ´pomoc od Boha´ lebo všetko obnoví. Piate obdobie je dobou utrpenia, zúfalstva, poníženia a chudoby Cirkvi. Ježiš Kristus očistí svoj ľud skrze kruté vojny, hladomory, choroby, epidémie a hrozné kalamity. On tiež bude trápiť oslabenú Katolícku Cirkev mnohými herézami. Je to doba odpadlíctva, kalamít a smrti. Tých Kresťanov ktorí prežijú meč, mor a hlad nebude mnoho.
Počas tohto obdobia bude mnoho ľudí zneužívať slobodu svedomia ktorá im bola daná. Títo ľudia ... sa budú vysmievať kresťanskej jednoduchosti, budú ju volať hlúposťou a nezmyslom; zato však budú volať po nových pokročilých myšlienkach ... svätú náuku Cirkvi budú zahaľovať nezmyselnými otázkami a premúdrenými argumentami.

Budú to zlé časy, storočie plné pohrôm a nebezpečenstiev. Falošné náuky budú všade a ich nasledovníci budú mať moc taktiež takmer všade; ale Boh dopustí veľké zlá proti Jeho Cirkvi - heretici a tyrani prídu náhle a neočakávane, votrú sa do Cirkvi. Vstúpia do Talianska a Rím zanechajú v sutinách. Budú páliť kostoly a všetko ničiť."
"Nikto nebude môcť prekrútiť slovo Božie. Počas šiestej periódy Cirkvi nastane veľký koncil, najväčší zo všetkých koncilov. Z milosti Božej, z moci Veľkého kráľa, z autority svätého Pápeža a zo spojenectva najsvätejších princov, ateizmus a každá heréza budú vymazané z povrchu zemského. Koncil vystihne pravú podstatu Svätého Písma a toto učenie príjmu všetci.

Počas šiestej periódy Cirkvi urobí presvätý Boh také zázraky, aké si nikto nevie ani predstaviť. Mocný kráľ poslaný Bohom zruší všetky republiky. Ríša Moslimov bude zničená a tento kráľ bude vládnuť nad východom aj na západom. Všetky národy budú uctievať Boha skrze jedinú pravú Rímskokatolícku Cirkev. Po strašnom ničení ktoré zasiahne Anglicko, mier sa prinavráti do tejto krajiny. A Anglicko sa opäť stane Katolícke."

"Šiesta perióda Cirkvi začne s mocným Kráľom
a svätým Pápežom a bude trvať až do príchodu Antikrista ..."
Viac tu: politika-stat-moc.webnode.cz/…/proroctvo-bl-ho…
Peter(skala)
zaujimave, že podla proroctva potomok Ludovita IX. sa narodí v exile:
Ludovit XX. - Ludovít Alfons Bourbonský sa narodil v exile: Španielsko a žije vo Venezuele
cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_Bou…
Peter(skala)
....otázne je, či to bude on alebo jeho nastupca
Peter(skala)
Manuel Gabriel pred 1 hodinou
Že by to byl snad cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_Bou… ?

Rod je totožný: Kapetovci
cs.wikipedia.org/wiki/Kapetovci
..takže je následník franského kráľa: Ludovita IX., čo by sa zhodovalo s proroctvom ct.Bartolomea:

"Povstane údatný kráľ samotným Bohom pomazaný. Bude Katolíkom, potomkom Ľudovíta IX."
sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDudov%C3%A…
Caesar
Republiky, konstitucie, demokracie, politické strany a hnutia - system strán, tzv. "volby", slobody, rovnosti, bratstva, ludské práva, humanizmus, tolerancie, korektnosti ... bla, bla, bla =m vymysel DIABLA!!!