Clicks99
nl.news

Het dagblad van de Italiaanse bisschoppen beledigt kardinaal Burke

In april publiceerde Avvenire, het dagblad van de Italiaanse bisschoppen, een smerig stuk tegen kardinaal Raymond Burke, geschreven door Gianni Gennari, een voormalige priester bekend om zijn aanvallen op Benedictus XVI en Johannes Paulus II.

Zonder de feiten te controleren, beschuldigde Gennari de kardinaal er ten onrechte van paus Franciscus de antichrist te hebben genoemd tijdens een toespraak in Rome.

Pas in juni publiceerde Avvenire een verkorte versie van het antwoord van Burke, waarin hij aangaf dat Gennari's beweringen niets te maken hadden met wat hij tijdens zijn toespraak had gezegd. Hij vroeg Avvenire om een publieke rectificatie en verontschuldiging.

Marco Tarquinio, de hoofdredacteur van Avvenire, becommentarieerde de brief van Burke ter verdediging van de beledigingen van Gennari. Hij voegde meer beledigingen en leugens toe door te verwijzen naar andere vermeende verklaringen van Burke, waarvoor hij niet eens de bron aangaf.

De katholieke outlet LaNuovaBQ verklaarde dat Tarquinio zich als volgt gedroeg: "Een krant naar het voorbeeld van de Pravda van de Sovjetunie kan niet anders dan de katholieken, die zij als "vijanden van de revolutie" beschouwt, op een Sovjetachtige manier behandelen."

Afbeelding: Raymond Burke, #newsVaizwqtrvf