Clicks45
tr.news

Şaman, Mumbo-Jumbo ile Amazon Ön-Sinodu Katılımcılarını "Kutsadı"

Kolombiya'nın Inga kabilesinde Şaman olan Isidoro Jajoy, 14 Ağustos'ta Bogota'daki Amazon Sinodu hazırlık toplantısına katılanları “kutsadı”.

Katolik Haber Servisi'ne göre toplantı, Sinod'a katılacak olanlardan öneriler almak ve Amazon bölgesi sakinleriyle konuşmak için Piskoposlar için bir fırsattı.

Mundabor.Wordpress.com şaman ayinini “Hristiyanlığın fuhşu” olarak nitelendirdi.

“Bu insanlar dinimizi dünya kültüne, dünyanın onayına ve vahşilerin ritüellerine satıyorlar.”

#newsMxkgjrjqyj