Clicks20
ms.news

Francis Sememangnya Heretik, Namun Bukan Pemegang Automatisme Di Mana Turut Sebabnya Dia Kalah Dalam Tempat Duduk Pejabatnya - Ahli Falsafah

Pope Francis “sememangnya banyak menyatakan penyataan heretik,” kata ahli Falsafah Austria, Josef Seifert kepada Gloria.tv (video di bawah, German) (31hb Mei).

Seifert menekankan senarai tujuh heresi yang terkandung dalam surat April daripada lapan puluh pengkaji “bukan sesuatu yang payah.” Dia teringat bahawa Francis turut pernah menuntut bahawa semangat jahat akan terhapus setelah maut atau neraka menjadi kosong.

Deklarasi Abu Dhabi adalah khas untuk Seifert yang“lebih heretik, namun hakikatnya ianya sesuatu yang apostatik.”

Seifert percaya bahawa seorang pope yang menyebarkan heresi objektif, akan kehilangan kuasanya, namun, tiada penguatkuasa yang kompetan dalam mengadili seseorang pope. Oleh itu, pope yang dilantik seterusnya akan mengadili Francis.

Terdapat sesetengah guru Gereja, seperti Jesuit Robert Bellarmine, yang tidak bersetuju dengan pandangan pope heretik akan kehilangan tempatnya secara automatik namun ianya bukan ajaran umum Gereja, kata Seifert.

Bertentangan dengan harapan , dia mengharapkan supaya Francis sesal akan bicara heresinya kerana jika tidak, dia berpeluang tinggi dalamdikutuk secara retrospektif dan "dibuang daripada senarai pope.”

Dalam penyataan sampingan-ditekan oleh Seifert yang menyirat mengenai iklim ketakutan bahawa kuasa Francis dalam Gereja merakam kata seorang bishop yang memberitahunya bahawa dia mungkin akan kehilangan diocesenya jika dia mengatakan sebarang kritikan.

#newsBqzcokhnnm