Clicks19
lv.news

Atklātība: Trīsdesmit ASV bīskapi ir apstiprinājuši SSPX laulības

Līdz šim Sv. Pija X (SSPX) biedrība ir sazinājusies ar aptuveni 45 no 200 ASV diecēzēm, kas meklē atļauju svinēt kāzas.

Saskaņā ar CatholicHerald.co.uk (21. marts) aptuveni trīsdesmit diecēzes ir izstrādājušas politiku par SSPX kāzām.

SSPX pārstāvis sacīja, ka vairāki ASV bīskapi ir apmeklējuši SSPX seminārus, kapellas, skolas un pat apmeklējuši priesteru tikšanās un sanāksmes.

Pēc runasvīra teiktā, bīskapi „atzinīgi izteicās” par tradicionālo ticīgo, jauniešu un priesteru uzticību.

#newsBjrkikknvj