Clicks31
lt.news

Ar Vatikanas ruošiasi pripažinti Bruno Cornacchiola ir jo regėtą apsireiškimą?

Apaštališkasis kalėjimas kovo 12-ąją paskelbė dekretą suteikdamas plenarinę indulgenciją visiems, kurie vyks į Trijų Fontanų urvą Romoje, kur 1947-aisiais įvyko mergelės Marijos apsireiškimas. Kaliniai tai privalės atlikti kiekvienų metų balandžio 12-ąją net septynerius metus.

Šis paskelbimas greičiausiai patvirtina oficialųjį apsireiškimų pripažinimą.

1947-ųjų balandžio 12-ąją Bruno Cornacchiola, tuo metu buvusiam komunistui ir anti-katalikų protestantui buvo 34-eri, regėjo Šv. Mariją būtent toje vietoje, kur buvo kankinamas Šv. Paulius. Cornacchiola tučtuojau atsivertė į krikščionybę, o apie šį įvykį rašė tuometiniai laikraščiai.

Iki 2001-ųjų Cornacchiola regėjo maždaug šešiasdešimt apsireiškimų, per kuriuos išgirsdavo baisių grasinimų katalikų tikėjimui dėl apostazės. 1988-ųjų rugsėjį vienas iš šių pranešimų nurodė eretišką Popiežių:

„Tegul tai, apie ką aš sapnavau, niekada neišsipildo, tai per daug skaudu ir tikiuosi, jog Viešpats neleis Popiežiui paneigti visų tikėjimo tiesų ir save pastatyti į paties Dievo vietą“.

#newsVslbuzbjda