Clicks251
Stylita
61

Boží slovo na den 13.3. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Když se u Ježíše shromažďovaly zástupy, začal mluvit: „Toto pokolení je pokolení zlé. Hledá znamení, ale jiné znamení mu dáno nebude než znamení Jonášovo. Jako Jonáš byl znamením pro Ninivany, tak bude i Syn člověka znamením pro toto pokolení. Královna jihu povstane na soudu proti mužům tohoto pokolení a odsoudí je, protože přišla až z daleké země, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a zde je přece (někdo) víc než Šalomoun. Ninivští mužové povstanou na soudu proti tomuto pokolení a odsoudí ho, protože se na základě Jonášova kázání obrátili, a zde je přece (někdo) víc než Jonáš.“
Lk 11,29-32
Mates5485 likes this.
Dnes sa bohoslovci učia slobodomurársku HKT- historickú kritickú teologiu ,že Jonáš v bruchu veľkej ryby nebol ,že sú to len bájky.
to je tragedia liberalizmu v Cirkvi
Juhoafrického potápača takmer prehltla veľryba
svet.sme.sk/…/video-velryba-p…
Stylita likes this.
najprv som myslel že už bol v zatvorených ustach, ale potom sa ukazalo, že skoro...
Inač vošiel by tam:)
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/01_03.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jonáše.
Hospodin oslovil Jonáše: „Vstaň, jdi do velikého města Ninive a měj tam kázání, které ti ukládám.“ Jonáš tedy vstal a šel do Ninive podle Hospodinova rozkazu. Ninive bylo veliké město před Bohem, tři dny se jím muselo procházet. Jonáš začal procházet městem první den a volal: „Ještě čtyřicet …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/03pust/01_03.htm

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Jonáše.
Hospodin oslovil Jonáše: „Vstaň, jdi do velikého města Ninive a měj tam kázání, které ti ukládám.“ Jonáš tedy vstal a šel do Ninive podle Hospodinova rozkazu. Ninive bylo veliké město před Bohem, tři dny se jím muselo procházet. Jonáš začal procházet městem první den a volal: „Ještě čtyřicet dní, a Ninive bude vyvráceno!“ Ninivští obyvatelé však uvěřili Bohu, vyhlásili půst, oblékli se do žínic, velcí i malí. Zpráva o tom se dostala až k ninivskému králi. Vstal ze svého trůnu, odhodil svůj háv, oblékl se do žínice a sedl si do popela. Dal provolat: „V Ninive, z rozkazu krále a jeho velmožů: Lidé ani dobytek, skot ani brav, nesmějí nic jíst, nesmějí se pást ani pít vodu. Obléknou se do žínic, lidé i dobytek, úpěnlivě budou prosit Boha; každý ať změní své hříšné chování a odvrátí se od nepravosti, která mu lpí na rukou. Snad se Bůh obrátí a smiluje, snad upustí od svého hrozného hněvu, a my nezahyneme.“ Když Bůh viděl, co učinili, že změnili své hříšné chování, smiloval se a nepřivedl na ně zkázu, kterou jim hrozil.
Jon 3,1-10

Žalm:
Zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství,
pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
Úplně ze mě smyj mou vinu
a očisť mě od mého hříchu.

Stvoř mi čisté srdce, Bože!
Obnov ve mně ducha vytrvalosti.
Neodvrhuj mě od své tváře
a neodnímej mi svého svatého ducha.

Vždyť nemáš zálibu v oběti,
kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
Mou obětí, Bože, je zkroušený duch,
zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.
Zl 51

Evangelium: Lk 11,29-32

Církevní kalendář:
sv. Patricie (Vlasta)
www.catholica.cz
Příběh o Jonášovi je krásný příklad toho, jak by člověk měl umět rozlišovat mezi vůlí svou a vůlí Boží.... Jonášovi se nelíbilo, že Hospodin odpustil lidem a nezničil Ninive.... Bylo mu líto stromu který uschl a města a jeho lidí nikoli.... Je to krásný příklad pro všechny černé škarohlídy a ty, co zapomněli, že existuje naděje, láska a víra. Že existuje možnost návratu a revokace věcí špatných..…More
Příběh o Jonášovi je krásný příklad toho, jak by člověk měl umět rozlišovat mezi vůlí svou a vůlí Boží.... Jonášovi se nelíbilo, že Hospodin odpustil lidem a nezničil Ninive.... Bylo mu líto stromu který uschl a města a jeho lidí nikoli.... Je to krásný příklad pro všechny černé škarohlídy a ty, co zapomněli, že existuje naděje, láska a víra. Že existuje možnost návratu a revokace věcí špatných.... Pokání, odpuštění, smíření, náprava.... Kristus je Naděje a Bůh je Láska. Jinak tomu ani nemůže být. NIKDY by se člověk o tuto skutečnost neměl nechat okrást, navzdory všemu.... "Věřím na slunce, i když nesvítí, věřím na lásku, i když ji necítím, věřím v Boha, i když mlčí." o tom je náš "boj" víry :)
Christophor likes this.