Mga click ayon sa bansa

 1. Germany

  16

 2. Pilipinas

  9

 3. Italy

  9

 4. Estados Unidos

  7

 5. Australia

  5

 6. Spain

  2

 7. Argentina

  1

 8. India

  1

 9. Russia

  1