Clicks13
fil.news

Italyanong Obispo Ginawang Mas Mataas ang Sarili sa Ebanghelyo, Inanunsyo ang Pag-aayos ng Pangangalunya ng Walang Kumbersyon

Si Obispo Marco Busca, 53, ng Mantua, Italy, ay sinabi sa publiko na kaya niyang ayusin ang pangangalunya ng hindi nangangailangang baguhin ng mga nangangalunya ang kanilang buhay. Sa isang pastoral na liham noong Nobyembre 30 sinabi niya:

"Simula ngayon, ang mga mananampalataya na diborsyado at muling nagpakasal, o sinuman, kahit papaano, ay nabubuhay sa ikalawang, matatag na relasyon, ay maaaring sumailalim sa daan ng simbahan sa pagkakasundo, na, sa ilang kaso, ay maaaring humantong sa posibilidad na tumanggap ng sakramento ng pangungumpisal at Eukaristiya. Ang mga indikasyon ng diyosesis para sa paglalakbay na ito ay nasa isang maliit na dokumento na magagamit na sa lahat ng parokya."

Sa anunsyong ito, ginawa ni Busca na higit pa ang sarili sa Ebanghelyo at Simbahang Katoliko. Bukas niyang itinaguyod ang pagpapakasakit sa mortal na kasalanan, at ginawang erehiya ang sarili.

#newsOxftuohpwk