Clicks30
vi.news

Linh mục BỊ KHAI TRỪ vì rao giảng sự thật

Giám mục Steven Lopes, 44 tuổi, thuộc Pháp lệnh cho các cựu Anh giáo ở Hoa Kỳ đã khai trừ cha Vaughn Treco vào ngày 1 tháng 4 vì tội "ly giáo".

Giáo xứ của Treco ở ngoại ô thành phố Minneapolis đã bị đóng cửa. Một dòng thời gian của các sự kiện đã được xuất bản gần đây trên FriendsOfFatherTreco.org.

Biện pháp kỷ luật hà khắc liên quan đến bài giảng ngày 25 tháng 11 năm 2018.

Trong bài giảng này, Treco đã chỉ trích "tinh thần" của Hội đồng Vatican II và của các giáo hoàng gần đây. Ông nói rằng Paul VI tin tưởng Liên Hợp Quốc mang lại hòa bình hơn là Giáo hội Công giáo.

Hơn nữa, Treco quan sát thấy rằng các giáo hoàng gần đây đã hợp tác với các tôn giáo khác. Ông cũng đề cập đến sự suy đồi giữa các linh mục, trong các hội tôn giáo và sự đi xuống của ơn gọi.

Vào ngày 12 tháng 12, Treco đã được Đức cha Lopes và tổng cha xứ của mình triệu tập. Treco khẳng định rằng ông không nghi ngờ tính hợp pháp của Công đồng Vatican II và của tất cả các giáo hoàng gần đây bao gồm cả Francis.

Ông tiếp tục thể hiện lòng trung thành của mình với Đức tin Công giáo trong một số tuyên bố bằng văn bản được cung cấp cho giám mục của mình.

Tuy nhiên, Treco đã bị buộc tội về việc "kích động ly giáo" mà không được cho biết điều này dã xảy ra như thế nào và ở đâu.

Vào tháng 1, ông bị đình chỉ chức tư tế. Việc khai trừ theo sau mà không có một toàn án chính thống.

Hình ảnh: Vaughn Treco, #newsUtrdiwcixm