Clicks55
fil.news

Kardinal ng Lisbon Pinayagan ang Komunyon Para sa mga Nangangalunya

Naglabas si Kardinal Manuel Clemente ng Lisbon, Portugal, ng patnubay para sa implementasyon ng Amoris Laetitia sa Latin Patriarchate of Lisbon.

Sumusunod ang teksto sa kontrobersyal na patnubay ng Buenos Aires na inaprubahan ni Papa Francis.

Pinapayagan ni Clemente ang mga diborsyadong tao na namumuhay sa ikalawang pangangalunyang pagsasama na tumanggap ng sakramento sa "bukod-tanging kalagayan". Bagaman ang kanyang hindi maliwanag na patnubay ay hindi ipinapaliwanag kung ano ang binubuo ng "bukod-tanging kalagayan".

Dagdag pa dito ay hindi masasabi na may kakayahan si Papa Francis o si Kardinal Clemente na baguhin ang doktrina ng Katoliko. Ayon sa 2 Mga Taga-Corinto 1:24, hindi sila ang "panginoon ng pananampalataya".

picture: Manuel Clemente, © Patriarcado de Lisboa, CC BY-SA, #newsIolmnvpxyv