Clicks47
Peter(skala)

Sviatok spojených Sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie je zavŕšením predchádzajúcich 2 sviatkov Srdca Ježiša a Márie

1.sviatok je zameraný na Srdce Ježiša Krista (Piatok)
modlitba.sk

2.sviatok je zameraný na Srdce Panny Márie (Sobota)
kapucini.sk/neposkvrnene-srdce-panny-marie/

3.sviatok je zameraný na spojené Srdcia Ježiša a Márie (Nedeľa)
www.dvesrdcialasky.sk

Keď v predošlých sviatkoch sa úcta (kult) zameriava na jednotlivé Srdce Ježiša a Márie, tak v tomto sviatku sa poukazuje na spojenie týchto dvoch Sŕdc. Jedná sa o jednotu, ktorú spolu tvoria tieto dva Srdcia.

Podobne ako pri Svätej Trojici
vnímame osobitne úctu k jednotlivým Osobám Otca, Syna a Ducha Svätého, pričom zároveň ich vnímame spoločne ako jedného Boha.

V prípade Sŕdc Ježiša a Márie
sa síce nejedná o jedného Boha, ale o zjednotené Srdcia, ktoré majú rovnakú vôľu a zmýšľanie, lebo Srdce je centrom, kde rozum a vôľa sa spájajú, takže z neho vychádzajú dobré plány.
Mt 15,19 "Lebo zo srdca vychádzajú..."

Keďže z Ježišovho Srdca vyvierajú len dobré plány, potom si môžeme byť istí, že všetko, čo vychádza zo Srdca Panny Márie - je dobrým plánom a tak sa netreba báť, keď nás povoláva naplniť jej plány.

Oni sú totiž zjednotené s plánmi Ježiša Krista a ako také sa majú považovať za správne a prioritné. Nemožno hovoriť, že Máriine plány nie sú totožné s plánmi Ježiša Krista a taktiež nemožno hovoriť, ako chce niekto plniť len Ježišové plány a Máriine až potom, keď na to bude mať voľný čas.


Podobne ako keď Ježiš povedal, že "kto popiera Syna, nemá ani Otca".
(1Jn 2,23) Ako keby povedal, že kto odmieta Syna, odmieta aj Otca.
Veď, keď rozum a vôľa sú úplne zjednotené medzi Otcom a Synom i Synom a aj Matkou, tak potom nemôžeme hovoriť že plníme plány jednej Osoby, keď neplníme plány druhej Osoby. Buď plníme plány všetkých spomínaných Osôb alebo ani jednej Osoby.

Ježiš Kristus - o.Montfort Okka

"Ustanovím osobitný deň pre slávnosť dvoch sŕdc lásky. (Neskôr povedal:
V nedeľu po slávnosti Najsvätejšieho Srdcia Ježišovho a pamiatke Nepoškvrneného Srdcia Panny Márie.) V tento deň budú obe Srdcia zahrnuté a prebodávané menšími obetami a modlitbami a ich krv potečie do očistca. Všetkých, ktorí nosia pečať Sŕdc lásky, pritiahnem k sebe ako magnet."

www.mojakomunita.sk/web/modlidba-2-srdc

Viac tu: modlitba-kristovej-cirkvi.webnode.sk/…/sviatok-spojeny…