Wika
Mga Click
65
fil.news

Francis Muling Tumangging Lumuhod sa Pagsamba sa Eukaristiya

Naglathala ang Vatican News (Pebrero 21) ng mga larawan ng Pagsamba sa Eukaristiya na ginanap sa isang patuloy na retreat ng Roman Curia sa Ariccia malapit sa Roma.

Ang lahat ng kalahok sa retreat ay lumuhod sa harap ng monstrance maliban kay Francis na nakatayo.

Ang usap-usapan ay may problema si Francis sa tuhod na napatunayang di-totoo dahil lumuhod siya sa ilang okasyon sa harap ng mga refugee noong Huwebes Santo o noong bumibisita sa Anglikanong templo sa Uganda noong Nobyembre 2015.

#newsHvcrlneemg
Magsulat ng komento
Binanggit ni fil.news ang post na ito sa John Paul II Laging Lumuluhod sa Harap ng Monstrance - Sa Kabila ng Problema sa Kalusugan.