Wika
61

Francis Muling Tumangging Lumuhod sa Pagsamba sa Eukaristiya

Naglathala ang Vatican News (Pebrero 21) ng mga larawan ng Pagsamba sa Eukaristiya na ginanap sa isang patuloy na retreat ng Roman Curia sa Ariccia malapit sa Roma. Ang lahat ng kalahok sa retreat …