Ngôn ngữ
Lượt xem
586
vi.news

Đức Hồng y Cordes chống lại ý tưởng "phạm thánh" của Marx

Đức Hồng y Paul Josef Cordes, 83 tuổi, viết rằng Đức Hồng Y Munich, Reinhard Marx ,"ngây ngô một cách đáng sợ" vì đề nghị của ông đối với việc ban phước cho các cuộc hôn nhân đồng tính vì điều này sẽ coi như là thừa nhận "lối sống" đồng tính.

Viết trên kath.net (2 tháng 2), Cordes tuyên bố rằng Marx "bỏ qua sự mặc khải rõ ràng của Thiên Chúa" thêm vào rằng "Marx thậm chí không đề cập đến việc đồng tính luyến ái là mâu thuẫn ý chí của Thiên Chúa". Cordes gọi việc ban phước lành cho hôn nhân của người đồng tính là "phạm thánh".

"Vậy mọi người nghĩ thế nào về việc khuyến khích các hoạt động mafia 'tùy theo các trường hợp riêng'?"

Hình ảnh: Paul Josef Cordes, © Karl-Michael Soemer, CC BY-SA, #newsVmilaguoro