Ngôn ngữ
578

Đức Hồng y Cordes chống lại ý tưởng "phạm thánh" của Marx

Đức Hồng y Paul Josef Cordes, 83 tuổi, viết rằng Đức Hồng Y Munich, Reinhard Marx ,"ngây ngô một cách đáng sợ" vì đề nghị của ông đối với việc ban phước cho các cuộc hôn nhân đồng tính vì điều này …
Viết một bình luận