Wika
Mga Click
45
fil.news

Kasunod na Hakbang sa Alemanya: Komunyon Para sa mga Muslim

Isang "pangkaraniwang gawain" sa Alemanya na ang mga Protestante sa "magkahalong kasal" ay tatanggap ng Komunyon, isinulat ni Stefan Orth sa katholisch.de (Pebrero 19) ng mga obispong Aleman. Binanggit niya na nagpulong-pulong ang mga obispo ngayong linggo upang itulak ang Banal na Komunyon para sa mga Protestante.

Ayon kay Orth, "magkakasalungat" para sa mga obispo na ang mga Protestante ay payagang tumanggap ng Banal na Komunyon sa panahon ng seremonya ng kasal sa asawang Katoliko ngunit hindi pagkatapos nito.

Ang argumento ay may butas. Una, ang mga Protestante na hindi naniniwala sa Eukaristiya (maliban kung hindi sila Protestante) at hindi kailanman nangumpisal, na isang kondisyon upang tumanggap ng sakramento, ay hindi pinapayagang tumanggap ng Komunyon. Pangalawa, itinago ni Orth na sa loob ng ilang dekada, pangkaraniwang gawain sa kanyang bansa na imbitahan lahat ng Protestante upang tumanggap ng Banal na Komunyon. Kung kaya ang itinutulak ng mga obispo, ay naipakilala na.

Ipinapakita nito ang tinutularan kung saan ang Alemanya at kinalaunan ay ang Vatican ang wawasak sa Katolikong pananampalataya: Una muna nilang pababayaan ang mga mapangahas na pang-aabuso at pagkatapos ay magpapatuloy sa "pagsasalegal" nito.

Ang Alemanya ay may malaking populasyon ng mga Muslim. Oras na lamang ang hinihintay hanggang pati ang mga Muslim ay imbitahang tumanggap ng Komunyon, kung hindi pa sila tumatanggap.

picture: © Jeffrey Bruno, Aleteia, CC BY-SA, #newsOatlxetlpa